กรอ.สั่งศึกษารถไฟเลียบอันดามันเติม 3 เส้นทาง

Posted by admin on November 1, 2013 in ห้องสมุด |

นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออัพเดทปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ. ภูมิภาค) ที่จังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมศึกษาโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายอันดามัน ซึ่งเป็นทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยว หลังจากสำนักนโยบายและเคล็ดลับขนส่งแล้วจราจร (สนข.) ได้ศึกษาเส้นทางรถไฟสายสุราษฏร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต ซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันและ แต่ยังไม่ครอบคลุม จึงจำเป็นจะต้องสร้างเส้นทางรถไฟเสริมอีก 3 เส้นทาง เป็น ระนอง-สุราษฏร์ธานี ,พังงา-กระบี่ แล้วกระบี่-ตรัง เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากกระบี่และภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวใกล้เคียง และสร้างรายได้ให้สังคมด้วยแล้ว#13; ขณะเดียวกันในที่ประชุมภาคเอกชนได้ชักจูงอุปสรรคเรื่องโรคกุ้งสิ้นชีวิตด่วน ทำให้กระทบต่อภาคการส่งออกอาหารทะเลไทย ส่งผลให้ นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรีเข้าไปดูแลแล้วแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ หรือคือ “มิสเตอร์กุ้ง” ด้วยแล้ว#13; นายธีรัตถ์ กล่าวว่า นายกฯยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดสินใจการปรับขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ (วัน สต็อป เซอร์วิส) ,ให้ปรับอัตราส่วนเพิ่มเติมให้กับโรงไฟฟ้าชุมชนจากพลังงานทดแทน ขนาดไม่เกิน 1 เมกกะวัตต์ ,โครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถของเอสเอ็มอีไทย สู่ประชาคมอาเซียนระยะที่2 ,ให้เจรจาขยายขอบเขตความให้คำมั่นว่าด้วยการค้าสินค้าไอทีของประเทศไทย แล้วให้เลือกกฎกระทรวงระบุจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐก็จะมักรับเข้าสร้างงานด้วย

เข้มจราจร ห้ามอาชญากรรม

Posted by admin on November 1, 2013 in ห้องสมุด |

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ได้เพิ่มความเข้มงวดในการออกใบ แล้วขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะทุกประเภท ทั้งใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ รถสามล้อสาธารณะ แล้วรถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งในส่วนของผู้ขอใหม่ แล้วขอต่ออายุ โดยผู้ที่ยื่นคำขอใบอนุญาตอาจต้องดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากร ที่สถานีตำรวจ หรือพิสูจน์หลักฐานจังหวัด หรือกองทะเบียนประวัติอาชญากรพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมค่าตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรเพื่อเป็นการป้องกัน มิให้บุคคลกลุ่มมิจฉาชีพเข้ามาใช้อาชีพพนักงานขับรถคือช่องทางในการประกอบอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชากรแล้ว#13; “กรมการขนส่งทางบกได้ออกระเบียบว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในประเภทที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรใหม่ โดยถ้าผู้ขอไม่มีประวัติ หรือลักษณะจะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 หรือพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กรมฯ อาจตัดสินใจออกใบอนุญาตให้ เพื่อให้คือไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการรวมทั้งเติมทำช่วยเหลือความปลอดภัยในการใช้รับใช้รถโดยสารสาธารณะอีกทางหนึ่ง”และ#13; นายอัฌษไธค์กล่าวเสริมว่า หลักฐานที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ประกอบด้วย ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี บัตรประจำตัวผู้คน สำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองหมอออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน หลักฐานรับรองการผ่านการอบรมแล้วจบหลักสูตรการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกหรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยในการขอต่ออายุใบอนุญาตผู้ขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตขับได้ล่วงหน้า 90 วันก่อนวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถในแต่ละประเภทแล้ว#13; นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบก ขอให้มนุษย์ตัดสินใจใช้รถโดยสารสาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัย เพราะผู้ขับรถโดยสารสาธารณะมักผ่านการอบรมเกี่ยวกับกฎจราจร มารยาท การขับรถ และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนได้รับใบอนุญาต ขับรถสาธารณะ ถ้าพบเห็นการฝ่าฝืน เอาเปรียบผู้โดยสาร หรือพบรถ โดยสารสาธารณะที่ไม่ปลอดภัยสามารถจดรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขทะเบียนรถ […]

เดินหน้าเจรจาค่ายหนังฮอลีวูดดันส่งออกธุรกิจบันเทิง

Posted by admin on November 1, 2013 in ห้องสมุด |

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 6-13 พ.ย. 56 กรมฯ ร่วมกับสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สมาพันธ์สมาคมภาพยนต์แห่งชาติ นำผู้ประกอบการไทยด้านภาพยนต์ 20 รายเข้าร่วมงาน “อเมริกัน ฟิล์ม มาร์เก็ต 2013” ประเทศสหรัฐฯ พร้อมทั้งเจรจาธุรกิจ กับนักลงทุน ผู้ทำ ผู้กำกับ ผู้ซื้อหนังในตลาดฮอลลีวูด แล้วชาติต่างๆนาๆ 30 – 50 ราย เพื่อขยายตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยและ#13; ทั้งนี้กรมฯตัดสินใจว่าธุรกิจบันเทิงไทยมีศักยภาพค่อนข้างสูงมากและการส่งออกออกอุตสาหกรรมประเภทนี้ของไทยก็จะขยายตัวไม่ต่ำกว่าปีละ 10-15 เปอร์เซ็น ในช่วงปี 56-59 เนื่องจากผู้ผลิตหนังระดับโลกประกอบถึง ตลาดฮอลลีวูดหันมาหาแหล่งผลิตภาพยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง และไทยเป็นประเทศที่ได้รับความชอบในฐานะประเทศที่ผลิตงานคุณภาพสูงแต่ต้นทุนการผลิตไม่สูงและ#13; “ ในปี 55 มูลค่าการตลาดของธุรกิจภาพยนตร์ไทยมีประมาณ 24,000 ล้านบาท ตลอดแอนนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ประกอบกัน 7,000 ล้านบาท จำนวนนี้เป็นมูลค่าการส่งออกประกอบกันทั้งสองกลุ่มเป็นคิด 10 เปอร์เซ็น ของมูลค่าตลาด จนกระทั่งเชื่อว่าในปี […]

เอสพีซีจีรับรางวัลนักธุรกิจหญิงแห่งปี

Posted by admin on October 30, 2013 in ห้องสมุด |

น.ส.วันดีๆ กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตนได้เข้ารับรางวัล ผู้ประกอบการหญิงแห่งปี 2556 หรือ “Woman Entrepreneur of the Year Award 2013” ในงาน Asia Pacific Entrepreneurship Award 2013 จัดโดย Entreprise Asia โดยมี ยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมแชงกลี-ลา กรุงเทพฯสำหรับรางวัลดังกล่าว Entreprise Asia ซึ่งคือองค์กรที่ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเซีย ที่ประสบความสำเร็จให้รับรางวัล ได้มีกำลังใจในการสร้างงาน แล้วถือเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ในการคัดสรรนักธุรกิจผู้บุกเบิก พัฒนา รูปแบบธุรกิจใหม่ ที่ประสบความสำเร็จ จนเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ การมอบรางวัลน่าจะวิเคราะห์จากผลงานที่สร้างแล้ว ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐแล้วเอกชนที่มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความยั่งยืน ช่วยเสริมทำความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แล้วชุมชนในภูมิภาค สำหรับรางวัลผู้รวมการหญิงแห่งนี้ […]

หุ้นไทยวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ปิดร่วง 24.74 จุด

Posted by admin on October 30, 2013 in ห้องสมุด |

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันที่ 30 ต.ค. ดัชนีแกว่งตัวผันผวน แล้วอ่อนตัวในแดนลบอย่างหนัก ตามฉับพลันเทขายทำกำไรระยะสั้น สวนทางตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับเพิ่มเติมขึ้น หลังนักลงทุนกังวลว่าสถานการณ์การเมืองในประเทศอาจก็จะมีความรุนแรงขึ้น จากการเตรียมนำร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ที่บรรจุคือวาระเข้าที่ประชุมสภาในวันที่ 31 ต.ค. นี้ กดดันให้ระหว่างวันหุ้นไทยปรับลดลงต่ำสุดที่ 27.54 จุด หรืออยู่ในระดับ 1,428.32 จุด ทะยานขึ้นสูงสุดที่ 1,457.06 จุด จนมาปิดตลาดที่ 1,431.12 จุด ลดลง 24.74 จุด หรือ 1.70 เปอร์เซ็น ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 40,857.49 ล้านบาทสำหรับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรก1. ทรู ปิดที่ 8.80 บาท ลดลง 0.45 บาท2. จัสมิน ปิดที่ 9.40 บาท ลดลง 0.30 บาท3. เอไอเอส ปิดที่ 249.00 บาท […]

‘ซีเอสอาร์’ ในชาติเออีซี – เออีซี กับ ม.หอการค้าไทย

Posted by admin on October 30, 2013 in ห้องสมุด |

“ซีเอสอาร์”เป็นคำที่หลายคนคุ้นเคย แล้วได้ยินกันบ่อยครั้ง เพราะว่ากลายคือกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ทางชุมชน ของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่ง ตามหน้าสื่อทุกแขนงแล้ว#13; เชื่อว่า…ยังมีไม่กี่คนที่น่าจะทราบว่า ซีเอสอาร์ที่แท้จริง คือมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์บริษัท หรือเพียงแค่การนำเงินไปบริจาคเท่านั้น แต่ซีเอสอาร์ ยังมีความพิเศษอย่างมากในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ประกอบไปถึงการทำธุรกิจในเวทีโลก เนื่องจากหากบริษัทใดไม่มีเรื่องของซีเอสอาร์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะถูกปิดประตูทางการค้าทันทีก็เป็นได้ ในทางกลับกันถ้าบริษัทใด มีหลักปฏิบัติที่ชัดเจนถูกมัก ประตูการค้าคงจะเปิดอ้ารับทันที.. เช่นกันแล้ว#13; “ทุกวันนี้หลายคนยังเข้าใจความหมายของซีเอสอาร์ ผิด คิดเพียงว่า แค่นำเงิน หรือบริจาคสิ่งของอย่างเดียว ก็ถือเป็นซีเอสอาร์แล้ว ซึ่งการกระทำนี้ คือแค่หลังแนวทางเท่านั้น เลยทำให้มองเป็นหน้าที่ค่าใช้จ่าย แต่ซีเอสอาร์ ที่แท้จริงแล้ว ต้องมีการดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม พนักงาน ลูกค้า ให้เกิดตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ และผู้นำก็ควรทำเยี่ยมยอดเอ็นเอให้พนักงานทุกคน มีความรับผิดชอบต่อชุมชนที่ถูกจะต้อง ก็คงจะช่วยลดต้นทุน และช่วยให้ธุรกิจโตได้อย่างยั่งยืน”…รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ ประธานซีเอสอาร์ พอเพียง และผู้อำนวยการ หลักสูตร ซีอีโอ เอ็มบีเอ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กล่าวไว้ในรายการ “เศรษฐกิจติดจอ” ทางช่องเดลินิวส์ ทีวี เมื่อวันที่ 25 […]

อินโดฯ เทรด เอ็กซ์โป – ลูกเล่น/ลีลา

Posted by admin on October 30, 2013 in ห้องสมุด |

ขณะที่สายการบินต้นทุนต่ำยักษ์ใหญ่ของอินโดนีเซียกำลังมาลงทุนในไทย ในส่วนของรัฐบาลเองโดยกระทรวงการค้าก็จัดงานเทรด เอ็กซ์โป อินโดนีเซียครั้งที่ 28 เพื่อนำเชิญชวนสินค้าส่งออกให้ประเทศคู่ค้าได้มีโอกาสมาเลือกสรรแล้วเจรจาธุรกิจและ#13; ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ประเทศคู่ค้าที่มีการติดต่อสื่อสารค้าขายส่งออกกับอินโดนีเซียมากที่สุด ใครจะคิดว่าเป็นไนจีเรีย ก่อนก็จะตามมาด้วยเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย อินเดีย สหรัฐอเมริกา บังกลาเทศ แอฟริกาใต้ ฯลฯและ#13; สินค้าที่อยู่อันดับหนึ่งในตลาดโลกของอินโดนีเซียก็เป็น เครื่องเรือนที่สร้างจากไม้ไผ่และหวาย โดยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกถึงร้อยละ 54.26 ขณะที่มาร์การีนซึ่งอยู่อันดับหนึ่งในตลาดโลกแม้อาจแชร์ส่วนแบ่งได้เพียงร้อยละ 13.09 แต่มูลค่าการส่งออกมากกว่า แต่ยางพาราที่ติดอันดับผู้ส่งออกอันดับ 2 ของโลกกลับเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เข้าประเทศมากที่สุด ทั้งที่แชร์ส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ 30.47และ#13; สำหรับในปี ค.ศ. 2013 นี้รัฐบาลอินโดนีเซียคงคงนำแนะนำสินค้าแถวหน้าไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ น้ำมันปาล์มดิบ เมล็ดกาแฟแล้วโกโก้ อาหารทะเลแช่แข็ง ยางพารา แล้วเครื่องเทศ ขณะที่สินค้าประเภทอุตสาหกรรมทั้งชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารสำเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า จิวเวลรี่ เคมีภัณฑ์ แล้วเสื้อผ้านั้น คือสินค้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียอดทนที่น่าจะผลักดันให้ขึ้นมาให้เทียบเท่าสินค้าด้านเกษตรแล้ว#13; แต่ใช่ว่าสินค้าเกษตรจะถูกทอดทิ้งเพราะว่ารายได้ที่ด้อยกว่า รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังอดทนนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ล้ำสมัยมาช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับมาตรฐานสากลมากขึ้น เนื่องจากความที่ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ทั้งคงมีดินที่เกิดจากภูเขาไฟ ร่ำรวยไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และยังมีน้ำจากฝนให้ใช้อย่างเหลือเฟือตลอดทั้งปีแล้ว#13; ถ้าเสริมด้วยระบบฟาร์มและการควบคุมที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบ […]

ภาษาเดียวกัน วันที่ 30 ตุลาคม 2556

Posted by admin on October 30, 2013 in ห้องสมุด |

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพโจทย์ใหญ่สำคัญของการก้าวไปสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) คือการพัฒนางานด้านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ จึงได้มีการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ Health Level Seven (HL7) เพื่อเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการการรับส่งข้อมูล ปัจจุบันมีประเทศที่นำมาตรฐาน HL7 ไปใช้แล้วเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 55 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศหลักที่มีบทบาทในการประยุกต์ใช้แล้วช่วยเหลือเผยแพร่ ได้แก่ ประเทศแคนาดาและประเทศฟินแลนด์ นอกจากนี้ยังมีสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ปากีสถาน อินเดีย เกาหลี เป็นต้น ได้มีการนำมาตรฐาน HL7 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน แล้วจัดเก็บข้อมูลสุขภาพให้มีความราบรื่นแล้วความสามารถสำหรับประเทศไทยนั้น สำนักงานเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เตรียมร่วมมือกับศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) แล้วคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานข้อมูลสุขภาพในระดับประเทศ ทั้งนี้การมีมาตรฐานด้านข้อมูลสุขภาพที่ใช้ได้จริงในระดับประเทศก็จะเกิดขึ้นได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งคงจะมักทำความตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการมีมาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่ง สพธอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มนุษย์ได้รับรับใช้ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพ รวมถึงยังเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยให้เป็น Medical Hub ในภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคตโลจิสติกส์และโซ่อุปทานศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ […]

เบรกทอท.ขึ้นค่าธรรมเนียมใช้สนามบิน

Posted by admin on October 30, 2013 in ห้องสมุด |

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. อนุมัติให้ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้อากาศยาน (พีเอสซี) อีก 100 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนว่า ทอท.ต้องชี้แจงรายละเอียดต้นทุนการให้ปรนณิบัติเพื่อเรียกเก็บค่าพีเอสซีกับผู้โดยสาร ว่ามีอะไรบ้าง แล้วแบ่งสัดส่วนต้นทุนระหว่างการให้ปรนณิบัติผู้โดยสารภายในประเทศ แล้วระหว่างประเทศอย่างไร เช่น พนักงานส่วนกลางที่ย่อมให้ปรนณิบัติทั้งผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศแบ่งสัดส่วนต้นทุนอย่างไรและ#13; นอกจากนั้น ยังมักพิจารณาถึงความเข้ากันระหว่างค่าพีเอสซีกับค่าตั๋วโดยสารด้วย เนื่องจากปัจจุบันค่าตั๋วโดยสารของสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศราคาต่ำมากที่ระดับ 1,500 บาท ถ้าผู้โดยสารอาจจะย่อมจ่ายเงินค่าพีเอสซีเพิ่มขึ้นอีก 200 บาท อาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารและทำให้การเดินทางลดลงหรือไม่แล้ว#13; “การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยานนั้น คงจะต้องประเมินในภาพประกอบ ไม่ได้คิดเฉพาะต้นทุนการดำเนินงานสูง หรือขาดทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีองค์ประกอบต่างๆนาๆ ที่ย่อมนำมาประกอบการคิดวิเคราะห์ ประกอบถึงผลรวมการของทอท. ซึ่งมีผลประโยชน์ และคือธุรกิจผูกขาด โดยคณะกรรมการ การบินพลเรือน (กบร.) ซึ่งข้าพเจ้าคือประธาน น่าจะวิเคราะห์ความเข้ากัน คาดว่าอาจจะมีการประชุมกบร.อีกครั้งภายในเดือนพ.ย.นี้”และ#13; อย่างไรก็ตาม อัตราค่าพีเอสซีดังกล่าวนี้ อาจจะไม่มีผลกับค่าพีเอสซีของท่าอากาศยานอื่น ไม่ว่าคงจะเป็นท่าอากาศยาน 28 แห่ง ของกรมการบินพลเรือน (บพ.) หรือท่าอากาศยานสมุยของเอกชน หากท่าอากาศยานอื่นต้องการปรับค่าพีเอสซี […]

รัฐมนตรีอาเซียนโรดโชว์จีน

Posted by admin on October 20, 2013 in ห้องสมุด |

  นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีแล้วรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 21-26 ต.ค. 56  ตนร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ เดินทางไปร่วมงานรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนโรดโชว์ ที่ฮ่องกงแล้วจีน โดยอาจจะเดินทางไปคงฮ่องกง นครเฉิงตู มหานครเซี่ยงไฮ้ แล้วกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนคงจะเดินสายทำความรู้จักกับประเทศ คู่ค้า เพื่อแสดงขีดความสามารถของอาเซียนที่กำลังจะคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)  และสร้างเครือข่ายทำความรู้จักกับภาครัฐแล้วเอกชนของทั้งสองฝ่าย เพื่อเพิ่มเติมโอกาสในการทำการค้า การลงทุนระหว่างกัน  สำหรับการเดินทางไปในครั้งนี้ เป็นโอกาสเยี่ยมยอดที่น่าจะฉลองครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน แล้วเป็นโอกาสของไทยที่คือประเทศผู้ประสานงานของความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน จะได้แสดงบทบาทนำ โดยจะมีการหารือถึงประเด็นที่กำลังอยู่ในความชอบของฮ่องกงแล้วจีน คือ การจัดสร้างข้อสัญญาการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง ที่ไทยได้รับมอบหมายให้คือประเทศผู้ประสานงานของอาเซียน รวมถึงประเด็นเรื่องการยกระดับกรอบความสัญญาเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  “รัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนอาจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนาๆ เช่น การสัมมนาสนับสนุนการค้าแล้วการลงทุนระหว่างอาเซียนกับฮ่องกงแล้วจีน การดูงานแล้วพบปะกับผู้บริหารของมณฑลแล้วผู้บริหารของภาคเอกชนพิเศษในเมืองต่างๆ เป็นต้น”  นายนิวัฒน์ธำรงกล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแล้วฉับพลัน โดยในปัจจุบันจีนคือประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และมีสถาบันทางการเงินระดับโลกหลายแห่ง คาดการณ์ว่าจีนก็จะก้าวมาเป็นมหาอำนาจอันดับ 1 ของโลกภายในปีนี้   สำหรับจุดแข็งของจีน […]

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.