‘ซีเอสอาร์’ ในชาติเออีซี – เออีซี กับ ม.หอการค้าไทย

Posted by admin on October 30, 2013 in ห้องสมุด |

“ซีเอสอาร์”เป็นคำที่หลายคนคุ้นเคย แล้วได้ยินกันบ่อยครั้ง เพราะว่ากลายคือกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ทางชุมชน ของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่ง ตามหน้าสื่อทุกแขนงแล้ว#13; เชื่อว่า…ยังมีไม่กี่คนที่น่าจะทราบว่า ซีเอสอาร์ที่แท้จริง คือมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์บริษัท หรือเพียงแค่การนำเงินไปบริจาคเท่านั้น แต่ซีเอสอาร์ ยังมีความพิเศษอย่างมากในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ประกอบไปถึงการทำธุรกิจในเวทีโลก เนื่องจากหากบริษัทใดไม่มีเรื่องของซีเอสอาร์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะถูกปิดประตูทางการค้าทันทีก็เป็นได้ ในทางกลับกันถ้าบริษัทใด มีหลักปฏิบัติที่ชัดเจนถูกมัก ประตูการค้าคงจะเปิดอ้ารับทันที.. เช่นกันแล้ว#13; “ทุกวันนี้หลายคนยังเข้าใจความหมายของซีเอสอาร์ ผิด คิดเพียงว่า แค่นำเงิน หรือบริจาคสิ่งของอย่างเดียว ก็ถือเป็นซีเอสอาร์แล้ว ซึ่งการกระทำนี้ คือแค่หลังแนวทางเท่านั้น เลยทำให้มองเป็นหน้าที่ค่าใช้จ่าย แต่ซีเอสอาร์ ที่แท้จริงแล้ว ต้องมีการดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม พนักงาน ลูกค้า ให้เกิดตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ และผู้นำก็ควรทำเยี่ยมยอดเอ็นเอให้พนักงานทุกคน มีความรับผิดชอบต่อชุมชนที่ถูกจะต้อง ก็คงจะช่วยลดต้นทุน และช่วยให้ธุรกิจโตได้อย่างยั่งยืน”…รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ ประธานซีเอสอาร์ พอเพียง และผู้อำนวยการ หลักสูตร ซีอีโอ เอ็มบีเอ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กล่าวไว้ในรายการ “เศรษฐกิจติดจอ” ทางช่องเดลินิวส์ ทีวี เมื่อวันที่ 25 […]

อินโดฯ เทรด เอ็กซ์โป – ลูกเล่น/ลีลา

Posted by admin on October 30, 2013 in ห้องสมุด |

ขณะที่สายการบินต้นทุนต่ำยักษ์ใหญ่ของอินโดนีเซียกำลังมาลงทุนในไทย ในส่วนของรัฐบาลเองโดยกระทรวงการค้าก็จัดงานเทรด เอ็กซ์โป อินโดนีเซียครั้งที่ 28 เพื่อนำเชิญชวนสินค้าส่งออกให้ประเทศคู่ค้าได้มีโอกาสมาเลือกสรรแล้วเจรจาธุรกิจและ#13; ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา ประเทศคู่ค้าที่มีการติดต่อสื่อสารค้าขายส่งออกกับอินโดนีเซียมากที่สุด ใครจะคิดว่าเป็นไนจีเรีย ก่อนก็จะตามมาด้วยเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย อินเดีย สหรัฐอเมริกา บังกลาเทศ แอฟริกาใต้ ฯลฯและ#13; สินค้าที่อยู่อันดับหนึ่งในตลาดโลกของอินโดนีเซียก็เป็น เครื่องเรือนที่สร้างจากไม้ไผ่และหวาย โดยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกถึงร้อยละ 54.26 ขณะที่มาร์การีนซึ่งอยู่อันดับหนึ่งในตลาดโลกแม้อาจแชร์ส่วนแบ่งได้เพียงร้อยละ 13.09 แต่มูลค่าการส่งออกมากกว่า แต่ยางพาราที่ติดอันดับผู้ส่งออกอันดับ 2 ของโลกกลับเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เข้าประเทศมากที่สุด ทั้งที่แชร์ส่วนแบ่งการตลาดเพียงร้อยละ 30.47และ#13; สำหรับในปี ค.ศ. 2013 นี้รัฐบาลอินโดนีเซียคงคงนำแนะนำสินค้าแถวหน้าไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ น้ำมันปาล์มดิบ เมล็ดกาแฟแล้วโกโก้ อาหารทะเลแช่แข็ง ยางพารา แล้วเครื่องเทศ ขณะที่สินค้าประเภทอุตสาหกรรมทั้งชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารสำเร็จรูป เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า จิวเวลรี่ เคมีภัณฑ์ แล้วเสื้อผ้านั้น คือสินค้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียอดทนที่น่าจะผลักดันให้ขึ้นมาให้เทียบเท่าสินค้าด้านเกษตรแล้ว#13; แต่ใช่ว่าสินค้าเกษตรจะถูกทอดทิ้งเพราะว่ารายได้ที่ด้อยกว่า รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังอดทนนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ล้ำสมัยมาช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้า เพื่อให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับมาตรฐานสากลมากขึ้น เนื่องจากความที่ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ทั้งคงมีดินที่เกิดจากภูเขาไฟ ร่ำรวยไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และยังมีน้ำจากฝนให้ใช้อย่างเหลือเฟือตลอดทั้งปีแล้ว#13; ถ้าเสริมด้วยระบบฟาร์มและการควบคุมที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบ […]

ภาษาเดียวกัน วันที่ 30 ตุลาคม 2556

Posted by admin on October 30, 2013 in ห้องสมุด |

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพโจทย์ใหญ่สำคัญของการก้าวไปสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) คือการพัฒนางานด้านมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ จึงได้มีการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ Health Level Seven (HL7) เพื่อเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการการรับส่งข้อมูล ปัจจุบันมีประเทศที่นำมาตรฐาน HL7 ไปใช้แล้วเข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 55 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศหลักที่มีบทบาทในการประยุกต์ใช้แล้วช่วยเหลือเผยแพร่ ได้แก่ ประเทศแคนาดาและประเทศฟินแลนด์ นอกจากนี้ยังมีสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สเปน อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ปากีสถาน อินเดีย เกาหลี เป็นต้น ได้มีการนำมาตรฐาน HL7 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน แล้วจัดเก็บข้อมูลสุขภาพให้มีความราบรื่นแล้วความสามารถสำหรับประเทศไทยนั้น สำนักงานเปลี่ยนแปลงธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เตรียมร่วมมือกับศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) แล้วคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานข้อมูลสุขภาพในระดับประเทศ ทั้งนี้การมีมาตรฐานด้านข้อมูลสุขภาพที่ใช้ได้จริงในระดับประเทศก็จะเกิดขึ้นได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งคงจะมักทำความตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการมีมาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่ง สพธอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มนุษย์ได้รับรับใช้ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและศักยภาพ รวมถึงยังเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยให้เป็น Medical Hub ในภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคตโลจิสติกส์และโซ่อุปทานศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ […]

เบรกทอท.ขึ้นค่าธรรมเนียมใช้สนามบิน

Posted by admin on October 30, 2013 in ห้องสมุด |

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. อนุมัติให้ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้อากาศยาน (พีเอสซี) อีก 100 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนว่า ทอท.ต้องชี้แจงรายละเอียดต้นทุนการให้ปรนณิบัติเพื่อเรียกเก็บค่าพีเอสซีกับผู้โดยสาร ว่ามีอะไรบ้าง แล้วแบ่งสัดส่วนต้นทุนระหว่างการให้ปรนณิบัติผู้โดยสารภายในประเทศ แล้วระหว่างประเทศอย่างไร เช่น พนักงานส่วนกลางที่ย่อมให้ปรนณิบัติทั้งผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศแบ่งสัดส่วนต้นทุนอย่างไรและ#13; นอกจากนั้น ยังมักพิจารณาถึงความเข้ากันระหว่างค่าพีเอสซีกับค่าตั๋วโดยสารด้วย เนื่องจากปัจจุบันค่าตั๋วโดยสารของสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศราคาต่ำมากที่ระดับ 1,500 บาท ถ้าผู้โดยสารอาจจะย่อมจ่ายเงินค่าพีเอสซีเพิ่มขึ้นอีก 200 บาท อาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารและทำให้การเดินทางลดลงหรือไม่แล้ว#13; “การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยานนั้น คงจะต้องประเมินในภาพประกอบ ไม่ได้คิดเฉพาะต้นทุนการดำเนินงานสูง หรือขาดทุนเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีองค์ประกอบต่างๆนาๆ ที่ย่อมนำมาประกอบการคิดวิเคราะห์ ประกอบถึงผลรวมการของทอท. ซึ่งมีผลประโยชน์ และคือธุรกิจผูกขาด โดยคณะกรรมการ การบินพลเรือน (กบร.) ซึ่งข้าพเจ้าคือประธาน น่าจะวิเคราะห์ความเข้ากัน คาดว่าอาจจะมีการประชุมกบร.อีกครั้งภายในเดือนพ.ย.นี้”และ#13; อย่างไรก็ตาม อัตราค่าพีเอสซีดังกล่าวนี้ อาจจะไม่มีผลกับค่าพีเอสซีของท่าอากาศยานอื่น ไม่ว่าคงจะเป็นท่าอากาศยาน 28 แห่ง ของกรมการบินพลเรือน (บพ.) หรือท่าอากาศยานสมุยของเอกชน หากท่าอากาศยานอื่นต้องการปรับค่าพีเอสซี […]

“เอกชน”ยื่นประมูลทีวีดิจิทัลวันแรก 20 ราย เอกสาร 28 ชุด

Posted by admin on October 28, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |

เมื่อเวลา 16.00 น.วันนี้(28ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์แล้วกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงแล้วกิจการโทรทัศน์(กสท.)เปิดเผยว่า การยื่นเอกสารขอรับการประมูลทีวีดิจิทัลบริการธุรกิจ 24 ช่อง ในวันแรก มีเอกชนยื่นเอกสารและวงเงินหลักประกัน 10 เปอร์เซ็น ของราคาหมวดหมู่ จำนวน20 บริษัท เอกสารยื่นขอประมูล 28 ชุด โดยมีมูลค่าวงเงินประกันจำนวน1,687ล้านบาทแล้ว#13; สำหรับช่วงเช้าบริษัท ดีเยี่ยมเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด (เดลินิวส์) ยื่นขอเข้าประมูลช่องข่าว ตามที่ได้ยื่นซื้อซองเอกสารไปเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่ผ่านมา ในขณะที่บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด(ไทยรัฐ) ยื่นขอประมูลช่องวาไรตี้คุณภาพมาตรฐาน(เอสดีเยี่ยม)จากที่ได้ยื่นซื้อซองเอกสาร 3 ช่องเป็น ช่องเอสดี ช่องเอชดี และช่องข่าว ส่วนบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์แล้ววิทยุ จำกัด (ช่อง 7 ) ยื่นช่องวาไรตี้คุณภาพคมชัด (เอชสุดยอด )ด้านตระกูลมหากิจศิริ ส่ง2บริษัทเข้าร่วมประมูล คือ บริษัทพีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด […]

เตือนใกล้ฮาโลวีนพบการโกหกผ่านโซเซียลเน็ตเวิร์ค

Posted by admin on October 28, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |

วันนี้ (28 ต.ค.) นายรูบี้ ซานโตส นักพิจารณาภัยคุกคาม ศูนย์วิจัยเทรนด์แล็บส์ บริษัท เทรนด์ไมโคร เปิดเผยว่า ช่วงใกล้เทศกาลวันฮาโลวีน เทรนด์ไมโครตรวจเจอว่ามีการโกหกหลายอย่างที่ใช้ประโยชน์จากเทศกาลฮาโลวีนที่กำลังคงจะมาถึง ผ่านทางเว็บไซต์ยอดนิยมอย่างเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ แล้วยูทูบ สำหรับการหลอกลวงที่ตรวจเจอเป็น การใช้ของฟรีรับเทศกาลฮาโลวีนเป็นเหยื่อล่อ เมื่อมีการค้นหาคำว่า “Halloween GET FREE” ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็จะถูกนำไปคงวิดีโอยูทูบที่น่าสงสัย โดยยูอาร์แอล (URL) ที่โฆษณาในหน้าวิดีโอดังกล่าวก็จะนำผู้ใช้ไปคงไซต์หลอกลวงที่ก็จะขอให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลส่วนตัว ประกอบถึงที่อยู่อีเมลด้วยนอกจาก นี้เมื่อใช้คำสำคัญ (keyword) ที่เหมือนกันดังกล่าวบนทวิตเตอร์ก็น่าจะแสดง 2 บัญชีที่น่าสงสัยขึ้นมา โดยแต่ละบัญชีอาจแสดงชื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีธีมเป็นวันฮาโลวีนเพื่อล่อให้ผู้ใช้เข้าเข้าไปดูบัญชีดังกล่าว โดยแต่ละบัญชีก็จะลงโฆษณาลูกอมฮาโลวีนแจกฟรีพร้อมกับยูอาร์แอลที่เกี่ยวข้องสำหรับเข้าไปรับลูกอมดังกล่าว โดยเว็บไซต์ที่โฆษณานั้นอาจจะนำผู้ใช้ไปคงแบบสำรวจลวงแทนที่จะเป็นลูกอมขณะที่เฟซบุ๊ก ถือเป็นแหล่งรวมแบบสำรวจลวงที่ใช้ธีมของฮาโลวีนมาคือประโยชน์ด้วยเช่นกัน โดยเทรนด์ไมโครได้สำรวจหน้าเฟซบุ๊กที่โฆษณาลูกอมฮาโลวีนแจกฟรี ซึ่งอาจจะมีสภาพเหมือนกับทวิตเตอร์ นั่นคือเมื่อต้องการรับลูกอม ผู้ใช้อาจจะย่อมคลิกลิงก์บนหน้านั้นก่อน แล้วเหมือนกับการหลอกลวงอื่นๆ เมื่อคลิกลิงค์แล้ว ผู้ใช้ก็คงจะถูกนำไปยังไซต์แบบสำรวจ แต่มีข้อสังเกตตรงที่ผู้ใช้คงจะถูกนำไปคงหน้าเดียวกับที่เคยใช้ในการโกหกผ่านยูทูบตามที่ได้กล่าวไปและก่อนหน้านี้ และเพื่อล่อให้ผู้ใช้ตายใจมากขึ้น เว็บไซต์ดังกล่าวก็จะให้ตกลงว่าพร้อมน่าจะมอบผลิตภัณฑ์แอปเปิลให้เพื่อแลกกับการสร้างแบบสำรวจให้เสร็จ”แม้ว่าของฟรีออนไลน์จะดูยั่วยวน แต่ผู้ใช้ควรระวังเสมอเมื่อพบกับโปรโมชั่นหรือดีลในสภาพนี้ เพราะว่าอาชญากรไซเบอร์พร้อมให้สัญญาทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ และเมื่อพบกับดีลที่ดูดีเยี่ยมจนเกินจริง ผู้ใช้ควรระมัดระวังเป็นสำคัญแล้วคิดเสมอว่าดีเลิศลนั้นไม่น่าน่าจะใช่เรื่องจริง เราพร้อมปกป้องผู้ใช้จากภัยคุกคามในสภาพนี้แล้ว ด้วยการบล็อกเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเหล่านี้ แล้วเทรนด์ไมโครยังเดินหน้าค้นหาภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องและที่มีสภาพคล้ายคลึงกันเพื่อทำการบล็อกตามความคู่ควรด้วย” นายรูบี้ กล่าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลฮาโลวีนและข้อเท็จจริงที่น่ากลัวต่างๆนาๆ […]

จิสด้าเฝ้าระวังชิ้นส่วนดาวเทียมอินเดียคาดไม่กระทบไทย

Posted by admin on October 28, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |

รายงานข่าวจากสำนักงานเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า แจ้งว่า จากการประเทศสาธารณรัฐอินเดียมีระบุอาจส่งดาวเทียมสำรวจดาวอังคารดวงแรกของประเทศขึ้นสู่อวกาศ โดยใช้จรวดนำส่ง PSLV-C25 จากศูนย์อวกาศสตีศธวัน (Satish Dhawan Space Centre SHAR) บนเกาะศรีหริโกฏา และมีกำหนดคงจะนำส่ง ในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้ แต่อาจคงจะอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศแล้วปัจจัยอื่นๆ โดยวิถีการนำส่งดาวเทียมดวงนี้ จะพาดผ่านน่านฟ้าจากมหาสมุทรอินเดียไปคงมหาสมุทรแปซิฟิคนั้น แล้ว#13; จิสด้าได้จัดสร้างแผนที่ โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากรัฐบาลอินเดีย ซึ่งแสดงถึงวิถีพาดผ่านเหนือภาคใต้ของประเทศไทยอาณาเขตจังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง แล้วพัทลุง โดยคาดว่าอาจจะมีชิ้นส่วนจากจรวดนำส่งที่อาจจะสัญญามายังพื้นโลกจำนวน 5 ชิ้น ซึ่งทั้งหลายอาจจะให้คำมั่นในมหาสมุทรอินเดีย โดยคาดว่าชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายซึ่งอาจตกใกล้ประเทศไทยมากที่สุด อาจจะตกในทะเลอันดามัน นอกชายฝั่งจังหวัดพังงาประมาณ 360 กิโลเมตร (ดูภาพจากแผนที่จำลองวิถี)และ#13; ดังนั้นจึงขอให้เรือและอากาศยานหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเวลานี้ แต่สำหรับบริเวณบนบกนั้นยังไม่มีความจำเป็นน่าจะต้องเตรียมการใดๆ เป็นสำคัญ เพราะคือที่ที่คาดว่าอาจจะไม่ได้รับผลกระทบ แล้วจิสด้าจะได้ติดตามแล้วประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลอินเดียถึงเวลาการปล่อยจรวดที่แน่นอนและชัดเจน ประกอบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gistda.or.th

กระเป๋าเก็ดเจ็ตไอทีจากเปลือกยูคาลิปตัส

Posted by admin on October 28, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |

ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรและสารเคมีจากอดีต ส่งผลอย่างชัดเจนต่อโลกในปัจจุบัน การตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม จึงกลายเป็นแนวโน้มของการพัฒนาในเกือบทุกภาคอุตสาหกรรมแล้ว#13; ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่นับวันการแข่งขันในตลาดโลกก็จะเพิ่มสูงขึ้นทุกทีและ#13; การวิจัยแล้วเปลี่ยนแปลงสินค้าใหม่ ๆ ด้วยแนวคิดเก็บสิ่งแวดล้อม จึงกลายคืออีกหนึ่งทางตัดสินใจในการสร้างจุดต่าง แล้วหาจุดขายให้กับสินค้าของตนเอง และ#13; “พิชญ์ เหล่าศรีศักดากุล” ผู้จัดการ ฝ่ายส่งออก บริษัทหลิวเดอแซค จำกัด เจ้า ของผลงานกระเป๋าใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากเส้นใยเทนเซล ที่ผลิตจากเปลือกต้นยูคาลิปตัส 1 ใน 12 บริษัทที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการออกแบบและเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของสถาบันเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสิ่งทอ บอกว่า ต้นแบบนี้เป็นการเสริมจุดเด่นให้กับสินค้าเดิมของบริษัทที่ส่วนใหญ่เป็นกระเป๋าสินค้าไอที แล้วสนับสนุนให้คนรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้ว#13; โดยต้นแบบที่ทำออกมา สามารถที่คงจะเปลี่ยนแนวคิดที่ว่าสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกรีน โพรดักซ์ ย่อมคงจะมีสีเขียว ทึม ๆ หรือเชย ๆ แต่นี่คือภาพลักษณ์ใหม่ ที่บริษัทร่วมมือกับสถาบันสิ่งทอฯ ในการประเมินผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ หรือเส้นใยเทนเซล ที่สร้างมาจากเปลือกต้นยูคาลิปตัส หรือเปลือกต้นสนมาสร้างไลฟ์สไตล์ให้กับคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยมและ#13; ด้าน “พินิจ พิสิฐโภคิน” กรรมการผู้จัดการบริษัท วิชั่นเท็กซ์ จำกัด เจ้าของต้นแบบเสื้อยืดจากเส้นใยไผ่ บอกว่า 20 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการสร้างวิจัยและพัฒนา […]

BlackBerry ปล่อยแอพ BBM บน iOS แล้ว Android อย่างคือทางการแล้ว

Posted by admin on October 22, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |

ข่าวใหญ่รับเช้าวันใหม่วันนี้ 22 ตุลาคม 2556 เมื่อ Blackberry ได้ปล่อยแอพ BBM ( BlackBerry Mesenger ) ซึ่งเป็นแอพแชตนามดังในยุค BlackBerry รุ่งเรื่อง จากแพลตฟอร์มเดิมที่มีเฉพาะบนตัวเครื่อง BlackBerry เท่านั้น คราวนี้ ใครใช้ iOS แล้ว Android สามารถดาวน์โหลด BBM ได้แล้ว บน App Store แล้ว Play Store ฟรี  ข้อควรระวังสำหรับผู้ใช้ Android เนื่องจากหาก search BlackBerry Messenger จะพบแอพในนาม Blackberry เยอะแยะมาก ซึ่งคือแอพปลอม แนะนำให้ search คำว่า BBM อาจจะพบแอพ BBM ของจริง ที่สร้างขึ้นโดย BlackBerry Limited ดังรูปด้านบนนี้  วิธีสมัครใช้งานเบื้องต้น […]

Nokia จดสิทธิบัตรนาฬิกาอัจฉริยะหลายหน้าจอ

Posted by admin on October 22, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |

ในขณะที่เทรนด์ Wearable Technolog หรือ เทคโนโลยีส่วมใส่ได้กำลังมาว่องไวในขณะนี้ ผู้ผลิตในอุสาหกรรมไอทีมากๆบริษัทก็ต่างอดกลั้นพัฒนานาฬิกาเก่งหรือ Smartwatch กันขึ้นมา โดยล่าสุดผู้ผลิตโทรศัพท์มือถืออย่าง Nokia ก็ได้ยื่นจดสิทธิบัตรนาฬิกาเก่งแบบหลายหน้าจอไปและ ในนาม Facet Facet คือนาฬิกาประเภท Smart Wacth ซึ่งมีจุดเด่นต่างจากของผู้ผลิตรายอื่นคือมีหน้าจอถึง 6 หน้าจอเลยทีเดียว โดยแต่ละหน้าจอนั้นสามารถตั้งค่าให้ทำงานด้วยฟังก์ชันที่แตกต่างกันได้แล้ว สามารถเรียกใช้งานได้สูงสุดถึง 8 ฟังก์ชันในเวลาเดียวกัน หรือกดคำสั่งให้หน้าจอที่อยู่ติดกันทำงานแล้วแสดงผลร่วมกันได้อีกด้วย ซึ่งด้วยจุดเด่นนี้ Nokia ก็ได้ยื่นจดสิทธิบัตรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สวมใส่ได้แบบหลายหน้าจอไปและเรียบร้อย คาดว่าอีกไม่เนิ่นนานจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วปรับปรุงการใช้งานออกมาจำหน่ายในไม่ช้า นอกจากนี้บริษัทต่างๆ ก็กำลังหยิบจับเทคโนโลยีนี้มาพัฒนาเช่นกัน กระผมคงอาจจะได้เห็น Smart Watch แพร่หลายในอีกไม่ช้า ข้อมูลจาก engadget

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.