โต้งห่วงการเมืองกระทบเศรษฐกิจปลายปี

Posted by admin on November 4, 2013 in ห้องสมุด |

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี แล้ว รมว.การคลัง เปิดเผยถึงสถานการณ์การชุมนุมเพื่อขัดขวางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) นิรโทษกรรมว่า เป็นห่วงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีเลิศที่สุด โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวแล้วรับใช้ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
“ช่วงนี้มีนักลงทุนต่างประเทศได้สอบถามถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นกันมาก ซึ่งได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนักลงทุนกลุ่มต่าง ๆ ถึงเหตุการณ์ว่า เป็นความขัดแย้งของผู้ส่งเสริมอดีตนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 คน ที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ซึ่งอยากให้เกิดการปรองดอง แล้วทางออกแก้ปัญหาร่วมกัน เนื่องจากการกระทำของแต่ละฝ่ายคือไปตามเหตุผล ไม่มีฝ่ายใดผิด แต่หากยึดหลักอภัยทานแก่กัน น่าจะช่วยให้ปัญหาคลี่คลายลงได้จึงอยากให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงความพิเศษของประเทศ เศรษฐกิจในภาพประกอบเป็นหลัก เนื่องจากหากสถานการณ์ความรุนแรงครั้งนี้บานปลาย ก็อาจส่งผลกระทบต่อการค้า การท่องเที่ยวและการลงทุนได้”

โต้งห่วงการเมืองกระทบเศรษฐกิจปลายปี
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.