พาณิชย์แน่ใจสินค้าไม่ขาดแคลนช่วงน้ำท่วม

Posted by admin on October 10, 2013 in ห้องสมุด |

นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัด และกรมการค้าภายในสำรวจภาวะค่าครองชีพประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งในส่วนของราคาข้าวสาร ไข่ไก่ หมู ไก่ให้มีพอเพียงกับความต้องการของประชากร ประกอบถึงเพื่อไม่ให้พ่อค้าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเพื่อเอาเปรียบมนุษย์ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้คนที่ประสบภัยน้ำท่วม   พร้อมทั้งมีการวางแผนนำสินค้าราคาถูกออกไปจำหน่ายให้แก่ประชากรในอาณาเขตที่ถูกน้ำท่วม แล้วหลังจากน้ำลดกระทรวงพาณิชย์น่าจะจัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดในบริเวณที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในบริเวณอื่นๆ กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานไปคงรวมการต่างๆนาๆให้ขนส่งและกระจายสินค้าไปยังอาณาเขตที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึงเพื่อให้ผู้คนในอาณาเขตประสบกับปัญหาขาดแคลนสินค้า แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าอาณาเขตที่ประสบภาวะขาดแคลนสินค้าก็ตาม  แล้วหากมีการพบเห็นการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสามารถแจ้งมาได้ที่หมายเลข 1569
นอกจากนี้คงได้ประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมโดยในส่วนของชาวนานั้นจากการสำรวจเบื้องต้นเจอว่าคือพื้นที่ในภาคอีสานก็ได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้ให้เพาะปลูกส่วนผลผลิตในภาพรวมไม่น่าลดลงเพราะว่าแม้นาลุ่มอาจจะได้รับกระทบก็ยังมีนาดอนที่คงเพาะปลูกข้าวได้
“ส่วนประชาชนทั่วไปกระทรวงพาณิชย์ก็ก็จะให้ความช่วยเหลือในการแจกข้าวถุงเพื่อผู้ประสบภัยต่อไปซึ่งยังมีข้าวอีกจำนวนมากที่ได้ผลิตไว้เพื่อแจกจ่ายโดยเฉพาะถ้าพื้นที่น้ำท่วมขายออกไปจึงไม่มีอุปสรรคข้าวถุงขาดแคลน”
 

พาณิชย์แน่ใจสินค้าไม่ขาดแคลนช่วงน้ำท่วม
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.