พาณิชย์หั่นเป้าส่งออก

Posted by admin on October 10, 2013 in ห้องสมุด |

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับเป้าการส่งออกใหม่ในปี 56  อยู่ที่  235,000  ล้านเหรียญสหรัฐ หรือขยายตัว 4 %  จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ 240,000-250,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือขยายตัว 7-7.5% หรือปรับมูลค่าลดลง 5,000 -15,000 ล้านเหรียญฯ  เนื่องจากเศรษฐกิจในหลายประเทศชะลอตัวส่งผลให้ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐ   จีน  และตลาดอาเซียน เป็นต้น แต่การปรับลดเป้าลงมาถือว่ายังอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากสินค้าอุตสาหกรรมที่เป็นภาคการผลิตจริงส่วนใหญ่ขยายตัวในทิศทางที่ดีๆ
  ทั้งนี้ถ้าวิเคราะห์เป็นรายตลาดในปี 56 พบว่า ตลาดสหรัฐฯและอเมริกาเหนือ น่าอาจมีมูลค่าส่งออก 26,630 ล้านเหรียญฯ ลดลงจากขยายตัว 5% เหลือขยายตัว 2%, ตลาดยุโรป มูลค่า 22,900 ล้านเหรียญฯ ขยายตัวเท่าเดิม 5%, ตลาดจีนและฮ่องกง มูลค่า 42,000 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 3% ลดจากเดิมที่ตั้งเป้าขยายตัว 8%, ตลาดญี่ปุ่น 24,653 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 5% เท่าเดิม
 ตลาดอาเซียน 61,753 ล้านเหรียญ ขยายตัว 9.3% ลดลงจากความตั้งใจที่ตั้งไว้ 13.7%, ตะวันออกกลาง 12,055 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 5% เท่าเดิม แล้ว ตลาดแอฟริกา 8,434 ล้านเหรียญฯ ขยายตัว 7% เพิ่มจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ 5% เป็นต้น
 ส่วนปี 57 ได้ตั้งเป้าการส่งออกที่ 252,000 – 253,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเติมจากปี 56 ประมาณ 5-7% เนื่อง จากเศรษฐกิจหลายตลาดได้ฟื้นตัว และการออกมาตรการต่างๆ ในการขับเคลื่อนส่งออกไทยทั้งระบบในปีหน้าอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ยอดการส่งออกไทยสามารถเพิ่มปริมาณสินค้าและมูลค่าได้มากขึ้น
สำหรับตลาดที่พิเศษ เช่น สหรัฐและอเมริกาเหนือ 27,400 ล้านเหรียญฯ เติม 3% , ยุโรป  24,000 ล้านเหรียญฯ เติม 5%, จีนและฮ่องกง  44,100 ล้านเหรียญ เพิ่ม 5% , ญี่ปุ่น 26,133 ล้านเหรียญฯ เพิ่มเติม 6%, อาเซียน 68,000 ล้านเหรียญฯ เสริม 10%, ตะวันออกกลาง 12,500 ล้านเหรียญฯ เพิ่มเติม 9%, แอฟริกา 9,278 ล้านเหรียญฯ เสริม 10% ออสเตรเลีย 15,572 ล้านเหรียญฯ เสริม 15% และ เอเซียใต้ 8,917 ล้านเหรียญฯ เพิ่มเติม 10% เป็นต้น
อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีแล้วรมว.พาณิชย์ แน่ใจว่าการส่งออกในปี 56 จะโตไม่ต่ำกว่า 4% แน่นอน

พาณิชย์หั่นเป้าส่งออก
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.