ชงครม.อนุมัติราคาอ้อยขั้นต้น

Posted by admin on November 3, 2013 in ห้องสมุด |

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหาร (กบ.) ได้กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 56/57 แล้วที่ 900 บาทต่อตันอ้อย ซึ่งต่ำกว่าปืทีผ่านมาอยู่ที่ 950 บาทต่อตันอ้อย เนื่องจากราคาอ้อยในตลาดโลกปีนี้ ต่ำกว่าปีก่อน และค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 31 -32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่วนขั้นตอนต่อไปอยู่ระหว่างการับฟังความเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ใช้เวลา 10 วัน ก่อนนำให้คำปรึกษาต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่มีนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเห็นสนใจ คาดว่า จะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมครม. แล้วน่าจะประกาศราคาอย่างคือทางการได้กลางเดือนพ.ย. นี้
นางอรรชกา ศรีบุญเรือง อธิบีดีเลิศกรมช่วยเหลืออุตสาหกรรม (กสอ. ) ในฐานะคณะกรรมการกบ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาจะประกาศราคาอ้อยขั้นต้นภายในเดือน ต.ค. นี้ แต่ย่อมเลื่อนไปกลางเดือนพ.ย. เพราะว่าตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ที่คือกรรมการ กนอ. เกษียณอายุราชการไป จึงมักเฝ้าคอยการแต่งตั้งคนอื่นเข้ามาแทน
ส่วนต้นทุนการผลิตต่อไร่ที่ใช้คำนวณอยู่ที่ 838 บาทต่อไร่ ต่ำกว่าต้นทุนของชาวไร่ที่ เพราะราคาเป็นราคาหน้าไร่คงไม่ประกอบต้นทุนขนส่งแต่ต้นทุนที่ชาวไร่คำนวณที่ได้สูงกว่า 1,000 บาทนั้นได้ประกอบต้นทุนขนส่งเข้าไปด้วย
“ ราคาอ้อยขั้นต้นใหม่ อาจย่อมชดเชยส่วนเพิ่มให้กับชาวไร่อ้อยเท่าไรนั้น หรือด้วยแผนการใด คงจะเป็นการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)มาชดเชยเหมือนฤดูกาลที่ผ่านๆ มาหรือไม่คือประเด็นที่ต้องหารือในขั้นตอนต่อไปหลังประกาศราคาอ้อยขั้นต้นออกไปและ”

นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า ราคาอ้อยขั้นต้นที่ 900 บาทต่อตันอ้อย ถือว่าคือราคาที่สูงกว่าราคาที่คำนวณออกมาได้ที่ประมาณ 880 บาทต่อตันอ้อย เพราะว่าไม่ต้องการให้ชาวไร่ได้ราคาที่ต่ำเกินไป แต่โรงงานน้ำตาล ก็ไม่ต้องการสูงมาก เพราะว่ามีภาระต้องกู้เงินกับธนาคารมาจ่ายชาวไร่สูงขึ้น
ในขณะที่สถานการณ์น้ำตาลในตลาดโลกปีนี้ยังต่ำกว่าปีที่แล้ว อาจน่าจะคงจะทำให้ธนาคารพาณิชย์เข้มงวดในการปล่อยกู้ให้โรงงานน้ำตาลมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์ความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลก็จะดีเลิศขึ้นตามราคาในตลาดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากหลายอาณาเขตเพาะปลูกเกิดภัยพิบัติ และโรงงานน้ำตาลในบราซิลก็มีการปิดตัวไปแล้ว 57 แห่ง ขณะที่ส่วนหนึ่งก็หันไปผลิตเอทานอลแทนส่งผลให้กำลังผลิตป้อนตลาดโลกลดลง ทางด้านสต๊อกในตลาดโลกปัจจุบันก็ลดลงเหลือ 3.9 ล้านตัน
เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้วที่มีอยู่ 6.5 ล้านตัน

ชงครม.อนุมัติราคาอ้อยขั้นต้น
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.