คน กทม.ติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาลมากกว่าชนบท

Posted by admin on November 14, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 2 ปี ในปีพ.ศ.56 โดยการส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไปสร้างการสัมภาษณ์สมาชิกครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศ คือจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 35,240 ราย ระหว่างวันที่ 17 มิ.ย.- 31 ก.ค.56 สามารถสรุปประเด็นที่พิเศษจากการสำรวจ ได้ดังนี้ประชากร 81.4% ให้ความชอบติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นบางครั้งบางคราวถึงติดตามเป็นประจำ ในขณะที่ 18.6% ไม่ได้ติดตาม ทั้งนี้ เมื่อเลือกเป็นรายภาค พบว่า มนุษย์ในกรุงเทพฯ ให้ความชอบการปฏิบัติงานของรัฐบาลชุดนี้เป็นบางครั้งบางคราวถึงติดตามเป็นประจำมากกว่าภาคอื่นที่ 84.1% รองลงมา เป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 83.6% ภาคเหนือ 82.5% ภาคกลาง 76.5% ในขณะที่ผู้คนในภาคใต้ให้ความสนใจติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาลเป็นบางครั้งบางคราวถึงติดตามคือประจำ 81.4% สำหรับภาพประกอบประชาชนรับทราบรายการ“รัฐบาลยิ่งลักษณ์เจอมนุษย์” เสริมขึ้นจาก 48.8% ในปี 55 เป็น 53.7% ในปี 56 นอกจากนี้มนุษย์ที่รับรู้นโยบายของรัฐบาลมีความพึงพอใจต่อนโยบายของรัฐบาล 5 อันดับแรก คือ การขึ้นเบี้ยคงชีพให้กับผู้สูงอายุแบบขั้นบันได 89.3% โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค 86.5% การขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 83.2% การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 83.1% และการพักหนี้เกษตรกร 80.4%”มีมนุษย์เพียง15.7% ที่ให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาล คือ รัฐบาลควรเร่งอัพเดทปัญหาเศรษฐกิจ แล้วสินค้าราคาแพง สั่งการราคาสินค้า ประกอบ 25.1% การบริหารงานมักจริงจัง โปร่งใส ไม่โกงกิน และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 22.0% และควรทำตัวเป็นธรรม สร้างความปรองดอง ดูแลผู้คนอย่างทั่วถึงไม่แบ่งข้าง แบ่งสี และแบ่งฝ่าย 5.0%” นายวิบูลย์ทัต กล่าว

คน กทม.ติดตามการปฏิบัติงานของรัฐบาลมากกว่าชนบท
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.