ขนส่งติวเข้มแท็กซี่สุวรรณภูมิ- ดอนเมือง

Posted by admin on September 26, 2013 in ห้องสมุด |

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ร่วมมือกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) จัดโครงการอบรมพนักงานขับรถแท็กซี่ที่ให้รับใช้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานกรุงเทพ หรือดอนเมือง 1,500 คน เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยแท็กซี่ไทยสู่อาเซียน ที่โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่พนักงานขับรถแท็กซี่อาชีพ
นอกจากนี้เพื่อเพิ่มบทบาทภาระความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยที่มีต่อผู้คนผู้ใช้บริการ ประกอบทั้งคือการให้ความรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความสามารถการให้รับใช้ที่เยี่ยมยอดแก่ผู้โดยสาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เยี่ยมยอดด้านความปลอดภัยให้กับแท็กซี่ไทย และยกระดับการให้บริการของแท็กซี่ไทยที่ให้ปรนณิบัติที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานกรุงเทพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
“ปัจจุบันการให้ปรนณิบัติด้วยรถแท็กซี่แก่มนุษย์ พื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วท่าอากาศยานกรุงเทพ ถือว่ามีความสำคัญในการสร้างมาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างชาติ เพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีๆแก่ผู้รวมการและพนักงานขับรถแท็กซี่ แล้วเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงต้องมีการจัดโครงการให้ความรับรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้น”
นายสมชัยกล่าวว่า สถิติการร้องเรียนจากมนุษย์ที่ใช้รับใช้รถแท็กซี่ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (มิ.ย.–ส.ค. 56) มี 6,348 ราย มีการตรวจสอบแล้ว 5,643 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่การปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 3,303 ราย แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 1,003 ราย ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ให้คำมั่น 793 ราย ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร 510 ราย และขับรถประมาทหวาดเสียว 496 ราย ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายทุกราย
สำหรับโครงการอบรมพนักงานขับรถแท็กซี่ที่ให้รับใช้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานกรุงเทพในครั้งนี้ ถือคืออีกหนึ่งโครงการในการเปลี่ยนแปลงและแล้วส่งเสริมให้พนักงานขับรถแท็กซี่มีจิตสำนึก ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการให้รับใช้ที่ดีที่สามารถสร้างความประทับใจกับผู้ใช้รับใช้ ทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างชาติได้คืออย่างดีเยี่ยมแล้วคงส่งเสริมให้อาชีพขับรถแท็กซี่เป็นอาชีพที่ยั่งยืนและ เป็นมาตรฐานสากลต่อไป
 
 

ขนส่งติวเข้มแท็กซี่สุวรรณภูมิ- ดอนเมือง
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.