กสทช.เดินหน้าดันร่างม.37 เปิดประชาพิจารณ์ 30 วัน

Posted by admin on November 14, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |


วันนี้ (13 พ.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช.เห็นชอบขยายระยะเวลาให้ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงแล้วกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. หรือร่างฯ กำกับเนื้อหาทางโทรทัศน์วิทยุ ตาม ม. 37 พ.ร.บ.รวมกิจการกระจายเสียง แล้วกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 นำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) อีก 30 วัน แล้วนำกลับมาเชิญชวนต่อที่ประชุมกสท.และกสทช.อีกครั้งคาดอาจใช้ระยะเวลาทุกอย่าง 60 วันนับจากนี้
ส่วนกรณีกระแสคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชากร สภาผู้แทนราษฎร อยากให้เลื่อนการประมูลทีวีดิจิทัลออกไปนั้น ได้ชี้แจ้งว่า การเลื่อนประมูลมีทั้งส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งกมธ.สามารถเสนอความคิดเห็นได้ ส่วนการเลื่อนมักให้ศาลมีคำสั่งเท่านั้น โดยยืนยันว่า วิธีดำเนินการคงดำเนินการต่อไป
นายฐากร กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมคงเห็นสนใจอนุมัติเงินให้คณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์ผลการปฎิบัติงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ แล้วกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ดกสทช. เสริมให้อีกจำนวน 3.4 ล้านบาท เพื่อนำไปสนับสนุนการทำงานบุคคลากรเดือนพ.ย. – ธ.ค. 56 โดยรวมและกสทช.อนุมัติเงินค่าดำเนินการไปแล้วจำนวน 52.01 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินค่าใช้จ่ายประจำ ได้แก่ ค่าเงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง แล้วค่าจ้างต่างๆ จำนวน 28.61 ล้านบาท แล้วค่าโครงการ 5 โครงการ จำนวน 20 ล้านบาท ส่วนค่าเช่าสำนักงานอาคารไอ ทาวเวอร์ ถนนวิภาวดี รังสิต กำลังอยู่ระหว่างการอัพเดทเพื่อใช้คือสถานที่สร้างงานของซุปเปอร์บอร์ด
ส่วนการรับใช้ยังสิทธิเลขหมาย หรือการโอนย้ายเลขหมาย คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ ที่หมดให้คำมั่นสัมปทาน บริษัท ทรูมูฟ จำกัด มีลูกค้าประมาณ 17 ล้านเลขหมาย เหลือลูกค้ายังไม่โอนย้ายจำนวน 13.2 ล้านเลขหมาย อยู่ระหว่างการโอนย้ายอีกจำนวน 1 ล้านเลขหมาย โดยเจอว่าคงติดปัญหาการโอนย้ายได้เพียงวันละ 60,000 เลขหมายเท่านั้น ส่วนบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือ ยอดเยี่ยมพีซี มีลูกค้าประมาณ 70,000 เลขหมาย ยังเหลือลูกค้าไม่โอนย้ายจำนวน 28,000 เลขหมาย โดยคาดว่าลูกค้าส่วนที่ไม่ดำเนินการโอนย้าย อาจอาจจะอาจจะเป็นลูกค้าบัตรเพิ่มเงิน หรือลูกค้าที่จะไม่มีการใช้งานเลขหมาย เป็นต้น

กสทช.เดินหน้าดันร่างม.37 เปิดประชาพิจารณ์ 30 วัน
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.