“ไอซีที”หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงเงินทุน

Posted by admin on November 1, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |

วันนี้(1พ.ย.)ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) เปิดโครงการ กิจกรรมการช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้รวมการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางแล้วขนาดต้อง ภายใต้โครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเพื่อเสริมประสิทธิภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไอซีทีสู่สากล
โดยนายสมชาย ใบม่วง ผู้ตรวจการกระทรวงไอซีที เปิดเผยว่า สำหรับโครงการนี้ต้องการประชาสัมพันธ์ความรับทราบให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดจะต้อง(เอสเอ็มอี) ด้านไอซีที และสนับสนุนให้ผู้รวมการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพราะในปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้านไอซีที ทั่วประเทศมีจำนวนกว่า 20,000-30,000 ราย โดยแบ่งคืออุตสาหกรรมประเภทคอมพิวเตอร์ แล้ว ฮาร์ดแวร์ ประเภทซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ แล้วประเภทการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเจอว่าการใช้ผลิตภัณฑ์การบริการที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตเสริมมากขึ้นน่าจะส่งผลให้มีมูลค่าตลาดคิดคือ 10 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จียอดเยี่ยมพี)
ด้าน ดร.สุรัตน์ ตันเทอดทิตย์ กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้านไอซีที ของประเทศไทยกำลังประสบอุปสรรคเรื่อง ความสามารถที่ไม่เข้มแข็ง ขาดแหล่งเงินทุน เพราะผู้รวมการเอสเอ็มอีไทย มีหลายระดับ ขาดการสนับสนุนด้านภาษี ค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ย และการขาดแนวคิดแล้ววิธีการแปลงสินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุน จึงมองว่ามาตรการที่น่าจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน จะต้องมีการให้ความรับทราบแก่ผู้ประกอบการในการขอสินเชื่อกับสถานบันการเงิน การตั้งศูนย์ให้ความทราบแหล่งเงินทุน สนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการลดหย่อนภาษีโดยการประสานงานกับสถาบันการเงิน เป็นต้น โดยคาดว่าหากสามารถสร้างตามมาตรการดังกล่าวได้ภายใน 5 ปี ก็จะสามารถส่งผลให้ผู้รวมการเอสเอ็มอี ด้านไอซีทีไทยเข้าถึงแหล่งเงินอย่างแน่นอน
ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการ สมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า สำหรับสถาบันการเงินมีหน้าที่ในการปล่อยให้สินเชื่อ โดยการคิดวิเคราะห์ขอสินเชื่อ คงจะดูจากผลิตภัณฑ์สินค้า แล้ววิธีดำเนินการตลาด ซึ่งภาพประกอบสัดส่วนผู้รวมการเอสเอ็มอีของไทยมีจำนวน 98% ส่วนที่เหลือคือภาคธุรกิจขนาดใหญ่ โดยสัดส่วนที่ขอสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่มีจำนวน 40% ธุรกิจเอสเอ็มอีจำนวน 30% แล้วสินเชื่อผู้บริโภค อาทิ บัตรเครดิต 30% ดังนั้นเมื่อผู้รวมการเอสเอ็มอีมีจำนวนมาก จึงจะต้องมีการพิจารณา ซึ่งผลการขอสินเชื่อก็จะมีทั้งที่อนุมัติแล้วไม่อนุมัติ.

“ไอซีที”หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงเงินทุน
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.