‘ไอซีที’จัดห้องเรียนชุมชนออนไลน์เตรียมพร้อมคนไทยเข้าสู่อาเซียน

Posted by admin on November 5, 2013 in ห้องสมุด |

กระทรวงไอซีทีอบรมผลิตสื่อแล้วการใช้งานระบบห้องเรียนสังคมออนไลน์สำหรับอาเซียน หลังใช้ประโยชน์จากห้องเรียนสังคมออนไลน์
นายสมชาย ใบม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า การจัดอบรมการผลิตสื่อแล้วการใช้งานระบบห้องเรียนสังคมออนไลน์สำหรับอาเซียน (Community e-Classroom) คือเครื่องมือสำคัญในการผลักดัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะลดความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสังคมเมืองและชนบท ประกอบทั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรประชากร ซึ่งถือคือทุนทรัพย์หลักของประเทศ ตามนโยบายแล้ววิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ที่ว่า ประเทศไทยคือชุมชนอุดมปัญญา (สมาร์ท ไทยแลนด์) และประเทศไทยมักมีการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558
กิจกรรมดังกล่าวถือคือแหล่งรวบรวมเนื้อหาบทเรียน ความทราบ ในรูปแบบของห้องเรียนออนไลน์ แล้วพัฒนาศูนย์ประกอบในการเรียนการสอนให้สมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถขยายวงกว้างเพื่อขยายโอกาสไปยังเครือข่ายกลุ่มจุดหมายที่ชอบในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการผลิตหลักสูตรและการใช้ประโยชน์จากห้องเรียนชุมชนออนไลน์ สำหรับจัดกิจกรรมการสอนของอาจารย์ นักศึกษา ผู้นำสังคม คนพิการ แล้วผู้ด้อยโอกาส ได้เข้ามาศึกษาเรียนรับรู้ด้วยตนเองผ่านศูนย์การเรียนรับรู้ไอซีทีชุมชนต่าง ๆ กลุ่มคนเหล่านั้นได้มีโอกาสในการเรียนทราบอย่างทั่วถึงแล้วเท่าเทียมต่อไป การอบรมคงจะมีถึง 8 พ.ย. 56 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแล้วคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ.

‘ไอซีที’จัดห้องเรียนชุมชนออนไลน์เตรียมพร้อมคนไทยเข้าสู่อาเซียน
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.