เอเปกถกลดภาษีสิ่งแวดล้อม

Posted by admin on October 11, 2013 in ห้องสมุด |

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีแล้ว รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เตรียมนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ระหว่างวันที่ 4-5 ต.ค. 56 ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยการประชุมก็จะให้ความพิเศษกับการเปิดเสรีการค้าการลงทุน โดยเฉพาะการลดภาษีสินค้าสิ่งแวดล้อมของเอเปกจำนวน 54 รายการให้มีภาษีเหลือไม่เกิน 5% ในปี 58 เพื่อให้เอเปกคือผู้นำในการรักษาสิ่งแวดล้อมโลกและแก้ปัญหาโลกร้อน
ทั้งนี้สินค้าสิ่งแวดล้อมที่อาจมีการลดภาษี เช่น หม้อไอน้ำชีวมวล กังหันก๊าซ กังหันลม เตาเผาขยะ เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องจักรสำหรับสร้างอากาศหรือก๊าซให้คือของเหลว เครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับด้วยกำลังลม เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ เป็นต้น
“ไทยอาจจะได้ประโยชน์จากการนำเข้า เพราะสินค้าบางรายการไม่มีผลิตในประเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีสูง แล้วยังสร้างให้ได้ใช้สินค้าราคาถูกลง มีผลดีๆต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ แล้วการใช้พลังงานสะอาด ขณะเดียวกัน สินค้าสิ่งแวดล้อมของไทย ก็มีโอกาสส่งออกได้เพิ่มเติมขึ้น เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับกระจกรับแสงอาทิตย์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่วนรวมของเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซ”
 นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า เอเปกคงก็จะมีแผนแล้วเสริมความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงผู้รวมการเอสเอ็มอีเพื่อ ให้ผู้รวมการสามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้เติมขึ้น โดยเฉพาะการตัดสินใจความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับโลก เพราะสมาชิกเอเปกหลายประเทศเป็นผู้ผลิตอาหารรายพิเศษ ซึ่งไทยคงจะสนับสนุนให้สินค้าเกษตรมีการค้าที่เป็นธรรม แล้วเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ เอเปกอาจเน้นการช่วยเหลือความเชื่อมโยงในภูมิภาค ให้เกิดการผลักดันการลงทุนและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค โดยดึงภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
           
 

เอเปกถกลดภาษีสิ่งแวดล้อม
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.