เอสพีซีจีรับรางวัลนักธุรกิจหญิงแห่งปี

Posted by admin on October 30, 2013 in ห้องสมุด |

น.ส.วันดีๆ กุญชรยาคง ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตนได้เข้ารับรางวัล ผู้ประกอบการหญิงแห่งปี 2556 หรือ “Woman Entrepreneur of the Year Award 2013” ในงาน Asia Pacific Entrepreneurship Award 2013 จัดโดย Entreprise Asia โดยมี ยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมแชงกลี-ลา กรุงเทพฯสำหรับรางวัลดังกล่าว Entreprise Asia ซึ่งคือองค์กรที่ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเซีย ที่ประสบความสำเร็จให้รับรางวัล ได้มีกำลังใจในการสร้างงาน แล้วถือเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ในการคัดสรรนักธุรกิจผู้บุกเบิก พัฒนา รูปแบบธุรกิจใหม่ ที่ประสบความสำเร็จ จนเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ทั้งนี้ การมอบรางวัลน่าจะวิเคราะห์จากผลงานที่สร้างแล้ว ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐแล้วเอกชนที่มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความยั่งยืน ช่วยเสริมทำความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แล้วชุมชนในภูมิภาค สำหรับรางวัลผู้รวมการหญิงแห่งนี้ คณะกรรมการน่าจะคัดเลือกผู้นำทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ประเทศละ 1 คนในแต่ละปี โดยครอบคลุมประเทศต่างๆเป็น มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ ฮ่องกง เวียดนาม ไทย อินเดีย และจีน”ต้องขอขอบคุณที่ Entreprise Asia ได้เห็นความพิเศษของนักธุรกิจไทย รางวัลนี้น่าจะคือกำลังใจให้มุ่งมั่นทำงานหนักต่อไป ทั้งนี้สิ่งที่มุ่งมั่นสร้างมาด้วยความยากลำบาก ก็สามารถพิสูจน์ให้คนเห็นว่า เราทำได้ และผ่านพ้นปัญหาทั้งหมดไปได้ระดับหนึ่ง จนส่งผลให้คนเชื่อถือโครงการโซล่าร์ฟาร์ม” น.ส.วันดีๆกล่าวว่า ตอนเริ่มสร้างโครงการโลล่าฟาร์มในปี 2553 เมื่อสนทนาเรื่องนี้ แทบจะไม่มีคนรู้จักเลย แต่วันนี้ปี 2556 ไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้น ที่รู้จักโซล่าร์ฟาร์ม แต่ประเทศในประชาคมอาเซียน ก็รู้จักโซล่าร์ฟาร์มคือวงกว้าง ความสำเร็จนี้คือสิ่งที่ภาคภูมิใจ และในวันนี้ก็มีคนอื่น ร่วมภาคภูมิใจกับกระผมด้วย ทำให้คือกำลังใจ มีแรงคงจะเปลี่ยนแปลงบุกเบิกการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ให้คือประโยชน์ ในการผลิตไฟฟ้าในทุกภาคส่วน ในวงกว้างจากชุมชนไปสู่ครัวเรือนอย่างไรก็ตาม จากผลสำเร็จในประเทศไทย เอสพีซีจี อาจมีการขยายฐานการผลิตโซล่าฟาร์มไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน แล้วในอนาคตจะต้องไปสู่นานาชาติให้ได้ เริ่มแรกประเทศเพื่อนบ้านก่อน เอสพีซีจีข้าพเจ้าคงจะขยายไปคงอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แล้ว พม่าในเวลาอันใกล้นี้

เอสพีซีจีรับรางวัลนักธุรกิจหญิงแห่งปี
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.