เอกชนหวั่นประกันนาข้าวพลาดเป้า

Posted by admin on September 26, 2013 in ห้องสมุด |

นายจีรพันธ์  อัศวธนะกุล ประธานสภาธุรกิจประกันภัย ปิดเผยความคืบหน้าโครงการประกันผลผลิตข้าวนาปี ฤดูการผลิต 56/57 ว่า  ตั้งแต่เปิดโครงการต้นเดือนก.ย.ที่ผ่านมามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 10,000  ไร่ ซึ่งถือว่าน้อยมาก เนื่องจากโครงการเปิดช้ากว่าแผนที่วางไว้ 1 เดือน  แล้วต้องเฝ้ารอธ.ก.ส.เป็นผู้ส่งรายนามเกษตรกรที่ร่วมโครงการให้กับบริษัทประกันอาจอาจย่อมใช้เวลาสักระยะ   และเชื่อว่าความตั้งใจที่ตั้งไว้ว่าก็จะมีเกษตรกรประกันนาข้าวกว่า 4-6 ล้านไร่นั้น อาจคงจะอาจไม่ได้ตามแผนที่วางไว้  เนื่องจากในบางอาณาเขตไม่ได้สนใจที่น่าจะสร้างประกันภัย
ทั้งนี้สภาฯ  มีแผนให้สถาบันระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเตรียมวิจัยการสร้างประกันภัยนาข้าวทั่วประเทศ 60 ล้านไร่ว่า สามารถทำได้หรือไม่ ซึ่งต้องขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับปริมาณน้ำฝน  น้ำท่วมในแต่ละอาณาเขตว่ามีความลึกมากน้อยแค่ไหน  รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียม จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ผลการศึกษานี้แล้วเสร็จในสิ้นปีนี้ แต่ปัญหาปัจจุบันเป็นงบประมาณในการวิจัยข้อมูลยังไม่รับรู้ว่าน่าจะใช้งบประมาณจากไหน  ซึ่งมักหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและช่วยเหลือการรวมธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ก่อนว่าหน่วยงานรัฐแล้วเอกชนออกกันคนละครึ่งหรือไม่
สำหรับการประกันภัยนาข้าวนั้น  แบ่งอาณาเขตออกเป็น  5 โซน  โดยหากคือบริเวณสีเขียวอ่อน คิดเบี้ยประกันต่ำสุด 120 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่ายเบี้ยประกัน 60 บาทต่อไร่ รัฐบาลช่วยทดแทนให้ 60 บาท บริเวณสีเขียว จ่ายเบี้ยประกัน 230 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่ายเบี้ยประกัน 70 บาทต่อไร่ ส่วนพื้นที่สีเขียวเข้ม เบี้ยประกัน 350 บาทต่อไร่ ชาวนาจ่ายเบี้ยประกัน 80 บาทต่อไร่ อาณาเขตสีเหลือง 440 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่าย 90 บาทต่อไร่ ขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยสูงสุด เป็น สีแดง ค่าเบี้ยประกันสูงสุด 470 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่าย 100 บาทต่อไร่   ขณะที่รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุนให้ 70-370 บาทต่อไร่  ส่วนการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติได้รับ 1,111 บาทต่อไร่ แล้วกรณีภัยศัตรูพืชแล้วโรคระบาดก็จะได้ค่าสินไหม 555 บาทต่อไร่ 
 
 

เอกชนหวั่นประกันนาข้าวพลาดเป้า
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.