เปิดตัว 4 นักวิจัยสตรีทุนลอรีอัล ปีนี้

Posted by admin on October 12, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |

                    วันนี้(10ตค.56)  ที่โรงแรมดับเบิลยู สาทร  บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) ร่วมมือกับสำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ แล้วธรรมเนียมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศรายนามผู้ได้รับทุนโครงการทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2556  ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ 11 ที่ได้ดำเนินการมอบทุนวิจัยและร่วมให้เกียรติบทบาทสตรีในวงการวิทยาศาสตร์ไทยในการทำผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อชุมชน อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือวงการวิทยาศาสตร์ไทยพัฒนาก้าวไปข้างหน้า
                   ทั้งนี้มีนักวิทยาศาสตร์สตรีชาวไทยได้รับทุนทั้งหมด 4 คน จาก 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี แล้วสาขาวัสดุศาสตร์  โดยใน สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีนักวิทยาศาสตร์สตรีได้รับทุนในสาขานี้ 2 คน ได้แก่ ผศ.ทพญ.ดร. ศรัณยา ตันเจริญ  จากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากงานวิจัยหัวข้อ “การผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีที่จำเพาะกับเปปไทต์ขนาดเล็กสำหรับเก็บโรคปริทันต์อักเสบชนิดลุกลาม”  และ ดร.จิตติมา พิริยะพงศา จากศูนย์พันธุวิศวกรรมแล้วเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กับงานวิจัยหัวข้อ “การใช้เทคนิคชีวสารสนเทศในการศึกษาบทบาทและกลไกใหม่ของไมโครอาร์เอ็นเอในการจับกับตำแหน่งความตั้งใจบนยีนส์โปรโมเตอร์”
                   ส่วน สาขาวิทยาศาสตร์เคมี ดร. ธริดาพร บัวเจริญ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมแล้วเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับทุนจากงานวิจัยหัวข้อ “การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์ที่เจอในประเทศไทย” และ สาขาวัสดุศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์สตรีที่ได้รับทุน เป็น ดร.ศรชล โยริยะ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์แล้วเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   กับงานวิจัยหัวข้อ “โครงการการขึ้นรูปฟิล์มท่อนาโนไทเทเนียและการประยุกต์ใช้งานด้านชีวการแพทย์”
                   นางสดับพิณ คำนวณทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บริษัท ลอรีอัล ได้จัดโครงการ “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” เพื่อมอบทุนให้แก่นักวิทยาศาสตร์สตรีทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยมีนักวิจัยสตรีกว่า 1,500 คน จาก 108 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รับการยกย่องแล้วส่งเสริมภายใต้โครงการนี้  สำหรับประเทศไทย โครงการดังกล่าว เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี 2545 แล้วได้จัดอย่างต่อเนื่องมาคือปีที่ 11 โดยมีการมอบทุนให้แก่นักวิทยาศาสตร์สตรีไทยที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี ประกอบและทั้งสิ้น 44 คน

เปิดตัว 4 นักวิจัยสตรีทุนลอรีอัล ปีนี้
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.