‘เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ’ฝีมือนิสิตปริญญาโท คณะเกษตร มก. – เก่งสุดๆ

Posted by admin on November 19, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |

ปัจจุบันการขุดล้อมต้นไม้ของนักจัดสวนในไทยโดยทั่วไปยังไม่มีการระบุขนาดที่เป็นมาตรฐาน ต้นไม้ที่ถูกขุดล้อมจึงมีขนาดของตุ้มดินไม่เท่ากัน ก็จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความถนัดของผู้ที่ทำการขุดล้อม ในกรณีการขุดล้อมแล้วย้ายปลูกต้นไม้สำหรับการจัดสวน หลุมที่ขุดปลูกจำเป็นจะต้องปรับให้มีขนาดให้เท่ากับตุ้มดินด้วย
ซึ่งหากมีอุปกรณ์ทุ่นเร็วพลันที่สามารถขุดหลุมปลูกต้นไม้ และเคลื่อนย้ายต้นไม้ไปในตำแหน่งที่ต้องการโดยใช้เครื่องจักรกลเข้าช่วยได้ อาจจะช่วยให้เกษตรกรผู้ขายต้นไม้ นักจัดสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่เยี่ยมยอดขึ้นได้ เพราะว่าสามารถลดต้นทุนด้านแรงงาน และลดเวลาในการสร้างงานได้
จากแนวคิดดังกล่าว นายฤาชา บุญยกิจ โณทัย นิสิตระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้สร้างการคิดค้นแล้วเปลี่ยนแปลง “เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ” ขึ้นมา ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องขุดย้ายต้นไม้ โดยมี ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ และ ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง คืออาจารย์ที่ปรึกษา
โดยมีจุดประสงค์ เพื่อช่วยเพิ่มเติมประสิทธิภาพในงานด้านการขุดย้ายต้นไม้ ขุดหลุมปลูก และเคลื่อนย้ายต้นไม้ไปคงตำแหน่งที่ต้องการได้ สามารถทำงานได้ง่ายและแรงขึ้น โดยตุ้มดินและรากได้รับความกระทบกระเทือนน้อย ต้นไม้ไม่ช้ำและมีอัตราการรอดสูงเมื่อนำไปปลูกยังบริเวณใหม่
นายฤาชา บุญยกิจโณทัย กล่าวว่า เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ ที่พัฒนาแล้วออกแบบโดยใช้ระบบไฮดรอลิกคืออุปกรณ์สร้างงานนั้น คงไม่เคยปรากฏว่ามีการใช้งานในประเทศไทย จึงนับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทางการเกษตร มีกลไกการทำงานที่ไม่ซับซ้อน ซ่อมบำรุงสะดวก เกษตรกรผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องขุดต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติได้อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้วิธีการและแนวทางทำงานของเครื่อง น่าจะใช้ต่อเข้ากับพ่วงสามจุด (Three point hitch) ของรถแทรกเตอร์ขนาด 40-60 แรงม้า และมีชุดสั่งการระบบไฮดรอลิก ที่ใช้น้ำมันไฮดรอลิกจาก รถแทรกเตอร์ หรือระบบภายนอกได้ โดยมีส่วนที่พิเศษ คือ คานรูปตัวยูที่เคลื่อนที่ขึ้น-ลงได้ในแนวดิ่งโดยอาศัยกระบอกไฮดรอลิกในการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง และสามารถหมุนโยกได้ เพื่อสร้างการขุดล้อมหรือทำการหมุนเพื่อตัดรากให้ขาด ส่วนที่แขนทั้งสองข้างมีพลั่วโค้งครึ่งวงกลมปลายแหลมติดตั้งอยู่ ซึ่งพลั่วทั้งสองนี้สามารถเคลื่อนที่ขึ้น–ลงได้ในแนวเอียง โดยอาศัยว่องไวดันจากกระบอกไฮดรอลิกในการเคลื่อนที่ แล้วเมื่อพลั่วทั้งสองเคลื่อนที่ลงต่ำสุดอาจจะประกบกันคือรูปกรวยอยู่ใต้ดิน
นายฤาชา กล่าวต่อว่า หลักการใช้งานนั้น เมื่อต้องการขุดย้ายต้นไม้ให้ถอยรถแทรกเตอร์เข้าหาต้นไม้ที่ต้องการขุดย้าย ทำการสั่งการระบบไฮดรอลิก ให้พลั่วเคลื่อนที่ไปอยู่ ณ ตำแหน่งบนสุด ทำให้ปลายพลั่วทั้งสองข้างแยกห่างจากกัน ถอยรถแทรกเตอร์จนคานรูปตัวยูเข้าไปคร่อมต้นไม้ ในตำแหน่งที่พร้อมขุด จากนั้นวางเครื่องขุดย้ายต้นไม้ให้แนบกับพื้นดิน ทำการควบคุมระบบไฮดรอลิกเพื่อให้คานรูปตัวยูเคลื่อนที่ลงมาแนบกับพื้นดิน
ต่อจากนั้นให้สั่งการระบบไฮดรอลิกเพื่อให้พลั่วทั้งสองเคลื่อนที่ลงเพื่อทำการขุดต้นไม้ โดยกดลงไปในดินจนสุดใบพลั่ว ซึ่งขั้นตอนนี้ สามารถบังคับให้เคลื่อนที่พร้อมกันทั้งสองข้าง หรือเคลื่อนที่สลับทีละข้างก็ได้ ขึ้นอยู่กับชนิดต้นไม้และลักษณะดินที่ขุด ต่อจากนั้นให้สั่งการชุดระบบไฮดรอลิก เพื่อให้คานรูปตัวยูเคลื่อนที่ขึ้น ทำให้ต้นไม้พร้อมรากแล้วดินถูกยกขึ้นจากพื้นดิน ซึ่งปลายพลั่วแล้วต้นไม้น่าจะลอยอยู่เหนือพื้นดิน ส่วนลำต้นก็อาจจะถูกพยุงไว้โดยอุปกรณ์ประคองต้นไม้
สำหรับในกรณีต้องการขุดหลุมปลูกก็สร้างเช่นเดียวกัน โดยหลุมที่ขุดได้จะมีลักษณะเช่นเดียวกับหลุมที่ขุดต้นไม้ทุกประการ ส่วนการวางต้นไม้ลงไปในหลุมนั้น ก็เพียงแต่สร้างการควบคุมชุดระบบไฮดรอลิก ให้คานรูปตัวยูเคลื่อนที่ลงแนบกับพื้นดิน พลั่วและดินพร้อมรากของต้นไม้ก็ก็จะลงไปอยู่ในหลุม และจึงดึงพลั่วขึ้นเป็นการเสร็จขั้นตอนการทำงาน
“จุดเด่นของเครื่องนี้ เป็นสามารถใช้งานในการขุดต้นไม้ เช่น ต้นปาล์ม เพื่อคอยการจำหน่าย ประกอบถึงในการจัดภูมิทัศน์ จัดสวนตกแต่งตกแต่งให้สวยงาม เมื่อขุดต้นไม้ขึ้นมาและนำมาห่อตุ้มดินไว้ ดินอาจไม่แตกออกจากราก ส่งผลให้รากได้รับความกระทบกระเทือนน้อย ต้นไม้ไม่ช้ำ ขนย้ายสะดวกสบาย แล้วนำไปปลูกก็สะดวกเนื่องจากหลุมที่ขุด ก็มาจากการใช้เครื่องนี้ส่งผลให้ลักษณะและขนาดของหลุมที่ขุดขึ้นจึงคล้ายคลึงกันทุกประการ เป็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นเพื่อให้มีความเข้ากันกับผู้ใช้งานต่าง ๆ” นายฤาชา กล่าว
อย่างไรก็ตามผลงาน “เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ” ของนายฤาชา บุญยกิจโณทัย ได้ส่งเข้าประกวดใน “โครงการสนับสนุนการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ แล้วเครือข่ายนวัตกรรมอุดมศึกษา ประจำปี 2556” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมเด่น 2 รางวัล เป็น รางวัลดีๆเด่นประเภทการเขียนข้อแนะนำโครงการสิ่งประดิษฐ์คิดค้น แล้วรางวัลดีๆเด่นประเภทการประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเกษตร (ภาคกลางแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และเตรียมอาจเข้ารับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557 ที่ก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ. 2557
จากรางวัลที่ได้รับคือสิ่งยืนยันได้ว่า “เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ” ที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้ผู้จัดสวนแล้วเกษตรกรผู้ขายต้นไม้มีคุณภาพชีวิตในการสร้างงานที่ดีเลิศขึ้นได้ สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร. 0-2561-3482.

‘เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ’ฝีมือนิสิตปริญญาโท คณะเกษตร มก. – เก่งสุดๆ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.