เกณฑ์จัดทำงบประมาณปี 58 ผ่านฉลุย

Posted by admin on October 15, 2013 in ห้องสมุด |

น.ส.สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบวิธีการการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 58 ใน 3 หลักการคือต้องดำเนินการในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การกำหนดงบประมาณคือไปอย่างมีศักยภาพ ประหยัดและสอดคล้องซึ่งกันและกัน รวมทั้งบรรดาส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจแล้วหน่วยงานอื่น แล้วหน่วยงานหลักต้องร่วมกันทบทวน แก้ไข ความตั้งใจ กยลุทธ์ ตัวชี้วัดผลสำเร็จของยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อให้ทุกอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบทั้งกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจแล้วหน่วยงานอื่น ย่อมจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ตามหลักเกณฑ์คิดวิเคราะห์แผนความต้องการของงบลงทุนให้ชัดเจน
นอกจากนี้ครม.คงเห็นสนใจปฎิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 58 ที่เบื้องต้นคาดว่าก็จะชักจูงให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาในวาระแรกได้ภายในวันที่ 28-29 พ.ค.57 ก่อนผ่านกระบวนการและนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายในวันที่ 8 ก.ย. เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
น.ส.สุณิสา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำในที่ประชุมครม.โดยขอให้กระทรวงคมนาคมคิดวิเคราะห์ในเรื่องของการเชิญชวนของบประมาณรายจ่ายประจำปี 58 อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับงบลงทุนในโครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท เพราะว่าส่วนใหญ่คือเงินกู้ที่นำมาลงทุนในระบบคมนาคมขนส่งเป็นหลัก จึงย่อมกำกับดูแลแล้วคิดวิเคราะห์ให้ชัดเจนและรอบคอบ

เกณฑ์จัดทำงบประมาณปี 58 ผ่านฉลุย
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.