อุตฯแก้ขั้นตอนความล่าช้าใบ รง.4

Posted by admin on October 10, 2013 in ห้องสมุด |

 นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองการเลือกอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้วสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้เชิญอุตสาหกรรมจังหวัดรอบอาณาเขตกรุงเทพฯ จำนวน 10 จังหวัด เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อเข้าใจวิธี และกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยเฉพาะประเด็นการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตโรงงานให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อลดการส่งเรื่องคืนกลับให้หน่วยงานอนุญาต

 

อย่างไรก็ตามการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ฯ  ในวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมาได้คิดวิเคราะห์อนุญาตใบประกอบกิจการโรงงาน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จำนวน 6 ราย  มูลค่าเงินทุนกว่า 4,000 ล้านบาท เป็น บริษัท เอสซีจี นิชิเร โลจิสติกส์ จ.สมุทรปราการ รวมกิจการโรงงานห้องเย็นผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง 22.2 ล้านกิโลกรัมต่อปี เงินทุน 466 ล้านบาท   จ้างฉับพลันงาน 48 คน , บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ.สมุทรสาคร รวมกิจการผลิตท่อเหล็ก สำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร กำลังการผลิต 70,000 ตันต่อปี เงินทุน 400 ล้านบาท จ้างเร็วงาน 50 คน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จ.พิษณุโลก รวมกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากอำนาจน้ำ กำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ เงินทุน 469 ล้านบาท จ้างเร็วพลันงาน 10 คน

 

นอกจากนี้คงให้ใบอนุญาตบริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  รวมกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล กำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต์ เงินทุน 673 ล้านบาท จ้างฉับพลันงาน40 คน และอนุญาตการขอขยายโรงงานอีก  2 แห่ง คือ บริษัท อลูคอน จ.ชลบุรี รวมกิจการผลิตหลอดแล้วกระป๋องอลูมิเนียม  กำลังการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม 100 ล้านชิ้นต่อปี แล้วหลอดอลูมิเนียม 150 ล้านชิ้นต่อปี เงินทุน 2,024 ล้านบาท จ้างเร็วพลันงาน392 คน , บริษัท ไทยแอโรว์ จ.พิษณุโลก ประกอบกิจการผลิตชุดสายไฟฟ้าภายในรถยนต์ กำลังการผลิตชุดสายไฟสำหรับรถยนต์ 134,083 ชุดต่อปี เงินทุน 700,000 บาท จ้างว่องไวงาน 385 คน

 

ส่วนโรงงานที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ คืนเรื่อง 1ราย  เป็น  บริษัท โออิชิเทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำชาเขียว ตั้งอยู่ในจ.สระบุรี โดยให้ กรอ. รายงานเติมเกี่ยวกับปริมาณน้ำเสียจากกระบวนการผลิต และการใช้โซดาไฟ เพื่อให้ชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานมีความสบายใจ

 

 


 

อุตฯแก้ขั้นตอนความล่าช้าใบ รง.4
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.