‘อนุดิษฐ์’รับฟังข้อให้คำปรึกษาแก้พ.ร.บ.คอมพ์ หลัง 4 องค์กรวิชาชีพสื่อยื่นข้อคิดเห็น

Posted by admin on November 12, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |

ไอซีที ยัน ทบทวนร่างพ.ร.บ.คอมพ์ ฉบับเปลี่ยนแปลง หลังรับข้อเสนอ 4 องค์กร วิชาชีพสื่อ คาดพิจารณาร่างเสร็จสิ้นภายในปีนี้ ก่อนนำเข้าที่ ประชุม ครม.
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับแก้ไข ที่ยกร่างโดยคณะทำงานของกระทรวงไอซีทีร่วมกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอ นิกส์ (สพธอ.) แล้วเฝ้ารอการนำเข้าตัดสินใจในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ต่อจากที่มีเสียงปฏิวัติแล้วไม่เห็นด้วยในเนื้อหาบางส่วนของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจากหลายฝ่าย อาทิ จากองค์กรวิชาชีพสื่อ มวลชนทั้ง 4 ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุแล้วโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์
อย่างไรก็ตาม คณะสร้างงานได้รับเอาข้อให้คำปรึกษาแนะในหลายประเด็นไว้ แล้วได้ด่วนดำเนินการเลือกกันใหม่อีกครั้ง เพื่อแก้ไขร่าง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่นี้ ให้ออกมาเรียบร้อยแล้วครอบคลุมที่สุด อย่างไรก็ตาม ตนมองว่ากฎหมายจะต้องไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบ คาดว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขดังกล่าว จะมีการเลือกกันแล้วเสร็จภายในปีนี้
ทั้งนี้ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง 4 ได้ยื่นหนังสือ ประกาศแถลงการณ์ปฏิวัติการประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 56 ต่อกระทรวงไอซีที โดยต้องการให้รัฐบาลทบทวนเนื้อหาของร่างที่ประกาศใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับComputer และให้มีการประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวางทั่วประเทศในการอัพเดทกฎหมายฉบับดังกล่าว แล้วควรตั้งตัวแทนจากองค์กรสื่อสารมวลชน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้รับใช้เชื่อมต่อบนอินเทอร์เน็ต หรือผู้ประกอบการเว็บไซต์ ประกอบทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกอย่าง เข้าร่วมคือตัวแทนในการเลือกยกร่างดังกล่าวด้วย เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีความสามารถ.

‘อนุดิษฐ์’รับฟังข้อให้คำปรึกษาแก้พ.ร.บ.คอมพ์ หลัง 4 องค์กรวิชาชีพสื่อยื่นข้อคิดเห็น
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.