สะเอียบโกอินเตอร์ – ลูกเล่น/ลีลา

Posted by admin on October 15, 2013 in ห้องสมุด |

ว่ากันว่าเครื่องดื่มที่เยี่ยมยอดนั้นจะต้องมาจากวัตถุดิบที่ดีเยี่ยมด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่ลำน้ำหล่มด้ง แหล่งน้ำที่เกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ จะส่งผลให้สุราพื้นบ้านของชุมชนสะเอียบที่สืบทอดมากว่า 200 ปี จะได้รับการยอมรับว่าเป็นเหล้าขาวที่ดีเยี่ยมที่สุด แล้วจังหวัดแพร่ก็กำลังมีแผนที่จะผลักดันให้สุราพื้นบ้านชนิดนี้ก้าวขึ้นมาคือสินค้าที่ระลึกซึ่งมีจุดหมายอยู่ที่นักท่องเที่ยวที่ก็จะเข้ามาเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือหลัก
ข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยตำบล ลงมติว่า การต้มสุราในสมัยโบราณของสังคมสะเอียบก็ถือตามความเชื่อ เป็น วันพระ และวันนาค่ำ และเวลามีงานศพ อาจจะไม่มีการต้มเหล้า ถ้ามีการต้มเหล้าน่าจะทำให้เหล้านั้นเสียได้ สุรามีชื่อเรียกกันหลายอย่าง เช่น เหล้า, เหล้าเถื่อน, เหล้าป่า
ในสมัยก่อนการสร้างเหล้าทำยากลำบากมาก ย่อมคงจะสร้างกันในป่า เพราะว่าสะดวกสบายแก่การซุกซ่อน และการหลบหนีกองปราบหรือสรรพสามิต อาจซุกซ่อนเปลข้าว หรือกะละมังข้าวที่หมัก แล้วขุดหลุมนำไปซ่อนไว้ในป่าหญ้าแม็งวาย
แล้วนั่นก็คือที่มาของหญ้าที่เรียกกันว่าป่าหญ้าแม็งวาย คือที่ซ่อนเหล้าเถื่อนนั่นเอง เป็นเวลาสร้างเหล้าที่ไหน หญ้าก็ก็จะวายวอดตายที่นั่น ในสมัยก่อนภาชนะที่ใช้หมักดอง หรือบรรจุน้ำเหล้าอาจใช้หม้อดินเผา เป็นภาชนะบรรจุไว้ แล้วใช้ปล้องไม้ไผ่แทนการใช้ขวด หรือจอกเหล้าสำหรับดื่ม
การที่ผมวิเคราะห์ใช้หม้อดินเผานั้น เป็นน่าจะทำให้เหล้าที่บรรจุหม้อนั้นเกิดความหอมน่ากินมากยิ่งขึ้น ต่อจากนั้นการทำเหล้าของสังคม ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันที่เรียกกันว่า เหล้าเสรี หรือสุรากลั่นสังคม แล้วจนปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ตลอดถึงเครื่องบรรจุต่าง ๆ ก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปด้วย
นอกจากการทำเหล้าที่คือไปตามประเพณีและ มีการทำเป็นอุตสาหกรรมส่งออกจากชุมชน ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป และนี่ก็เป็นความเป็นมาของสุรากลั่นชุมชน ตำบลสะเอียบ ซึ่งในปัจจุบัน แล้วต่อไปในอนาคตข้างหน้า ก็ก็จะคงมีการทำสุรากลั่นสังคมกันต่อไป เพราะว่าในปัจจุบันการทำสุราถือคืออาชีพหลักของสังคม ตำบลสะเอียบ
แล้วต่อไปสุราพื้นบ้านของสะเอียบก็จะเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเทียบเท่าเหมาไถของจีนแล้วสาเกของญี่ปุ่นได้ไม่ยาก.

สะเอียบโกอินเตอร์ – ลูกเล่น/ลีลา
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.