สหรัฐอเมริกาจัดงบฯอีก 7แสนดอลลาร์บูรณะวัดไชยวัฒนาราม พร้อมเก็บข้อมูลโครงสร้าง

Posted by admin on January 7, 2014 in ห้องสมุด |

จุฬาฯเผยของบฯวิจัย 500 ล้านบาท หวังดันงานวิจัยทำทำนวัตกรรมใหม่ให้ภาคอุตสาหกรรมไทย

นายเอนก สีจัดหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตนได้รับการประสานงานจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยว่า ทางจากกองทุนWorld Monument Fund (WMF)ความต้องการสนับสนุนงบประมาณปริมาณ347,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจะดำเนินโครงการฟื้นฟูบูรณะวัดไชยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระยะที่ 2 นับจากเมื่อปี 2556ที่ผ่านมาทางกองทุนThe Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP)เคยส่งเสริมงบประมาณเพื่อที่จะบูรณะวัดไชยวัฒนารามมาแล้ว 700,000ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อประกอบประมาณทั้ง 2 ส่วนนี้คิดเป็นไทยได้ประมาณ 33 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นความร่วมมือและสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ และนับคือแอคทีวีตี้แรกในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ180 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐอเมริกาอีกด้วย

“ที่ผ่านมาสถานทูตสหรัฐฯ ได้ให้ความสนับสนุนในการบูรณะโบราณสถานในอาณาเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปี 2554 มาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจอาณาเขตโบราณสถานและให้คำเสนอเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรในการฟื้นฟูบูรณะโบราณสถาน มีการสำรวจพร้อมด้วยขุดเจาะทางธรณีวิทยาพร้อมทั้งอุทกวิทยาเช่นกัน สำหรับการบูรณะวัดไชยวัฒนาราม ระยะที่ 2 นี้ สหรัฐฯได้ส่งผู้เชี่ยวชาญจำนวน6 คน ร่วมกับกรมศิลปากรเก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรมใน 4 ส่วน เป็น 1.ใช้กล้องเลเซอร์ถ่ายภาพสามมิติสำหรับเก็บข้อมูลโครงสร้างวัดไชยวัฒนาราม 2. สำรวจทางธรณีวิทยา ชั้นดินพร้อมด้วยการอุ้มน้ำของดินในอาณาเขตสำหรับนำไปวิจัยและสร้างเขื่อนป้องกัน 3.ทำการสำรวจวัสดุอุปกรณ์ความมั่นคงของวัสดุที่ใช้ในการบูรณะวัดไชยวัฒนาราม และ 4.ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดรวดเร็วดันน้ำใต้ดินภายในเขตวัดไชยวัฒนาราม

สหรัฐอเมริกาจัดงบฯอีก 7แสนดอลลาร์บูรณะวัดไชยวัฒนาราม พร้อมเก็บข้อมูลโครงสร้าง
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.