ยอดลงทุนบีโอไอดิ่งตามเศรษฐกิจโลก

Posted by admin on October 15, 2013 in ห้องสมุด |

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการช่วยเหลือการลงทุน (บีโอไอ)  เปิดเผยว่า  สถิติการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีเยี่ยมไอ) ในช่วง 9 เดือน มีผู้ยื่นขอรับส่งเสริม 853โครงการ ลดลง 19 เปอร์เซ็น เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เงินลงทุนรวม 350,672 ล้านบาท ลดลง 19 เปอร์เซ็น เช่นกัน  เพราะว่าได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย
โดยนักลงทุนจากญี่ปุ่น คงคือกลุ่มทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดที่เข้ามาลงทุนในไทย ช่วง 9 เดือน มีโครงการลงทุนจากญี่ปุ่นยื่นขอรับช่วยเหลือจำนวน 448 โครงการ ลดลง 23 เปอร์เซ็น เงินลงทุน 211,350 ล้านบาท ลดลง 23 เปอร์เซ็น รองลงมาเป็นการลงทุนจากสหรัฐอเมริกา มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมจำนวน 44 โครงการ เสริมขึ้น 22 เปอร์เซ็น เงินลงทุน 8,193 ล้านบาท  ลดลง 49 เปอร์เซ็น
นอกจากนี้คงมีการลงทุนจากเนเธอร์แลนด์  18 โครงการ ลดลง 31 เปอร์เซ็น เงินลงทุน 10,926 ล้านบาท  ลดลง 48 เปอร์เซ็น แต่ยังมีประเทศที่ขอการช่วยเหลือการลงทุนในไทยเติมขึ้น เช่น มาเลเซีย 24 โครงการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา  เงินลงทุน 18,316 ล้านบาท เพิ่มเติมขึ้น 33 เปอร์เซ็น  การลงทุนจากจีน 31 โครงการ เติมขึ้น 30 เปอร์เซ็น เงินลงทุน 37,705 ล้านบาท เพิ่มเติมขึ้น 30 เปอร์เซ็น  เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 267 เปอร์เซ็น
“ช่วงกลางเดือนธ.ค. นี้ บีโอไอน่าจะจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศทั้ง 14 แห่งขึ้น เพื่อวางแผนให้คำปรึกษาการลงทุนปี 57 ให้สอดคล้องกับการแนะนำการลงทุนท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกที่อาจจะจะอยู่ในช่วงชะลอตัว แต่ยังมีกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ที่มีศักยภาพแล้วความพร้อมออกไปลงทุนในต่างประเทศอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง”
สำหรับภาพประกอบปริมาณนักลงทุนยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน 9 เดือนมี 1,431 โครงการ ลดลง 6.3 เปอร์เซ็น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  มีเงินลงทุน 737,800 ล้านบาท เสริมขึ้น0.7 เปอร์เซ็น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยื่นขอรับช่วยเหลือการลงทุนสูงสุด ได้แก่ กลุ่มบริการแล้วสาธารณูปโภค 382 โครงการ เงินลงทุน 329,100 ล้านบาท รองมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง  320 โครงการ เงินลงทุน 200,500 ล้านบาท อันดับ 3 กลุ่มเกษตรกรรม แล้วผลิตผลจากการเกษตร 276 โครงการ เงินลงทุน 93,600 ล้านบาท อันดับ4 กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้า 227 โครงการ  เงินลงทุน 46,000 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มเคมี กระดาษ 133 โครงการ เงินลงทุน 34,100 ล้านบาท
“ยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 55 ที่ผ่านมา มีมูลค่าสูงคือประวัติการณ์ 1.4 ล้านล้านบาท    จึงส่งผลให้สถิติขอรับส่งเสริมในปีนี้ลดลง โดยยอดขอรับส่งเสริมตลอด 3 ไตรมาสซึ่งสูงกว่า 700,000 ล้านบาท ถือว่าสูงกว่ายอดขอรับช่วยเหลือในหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งปกติก็จะมียอดขอรับสนับสนุนการลงทุนเพียง 600,000-700,000 ล้านบาทเท่านั้น สำหรับในช่วงไตรมาสสุดท้าย ยังมั่นใจว่ายอดขอรับส่งเสริมการลงทุนตลอดทั้งปีอาจคือไปตามความตั้งใจที่ตั้งไว้ 1 ล้านล้านบาทได้อย่างแน่นอน”
 

ยอดลงทุนบีโอไอดิ่งตามเศรษฐกิจโลก
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.