ม็อบปฏิวัตินิรโทษกรรมไม่กระทบภาคท่องเที่ยว

Posted by admin on November 8, 2013 in ห้องสมุด |

นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ได้คิดวิเคราะห์การประท้วงขัดขวางพ.ร.บ.นิรโทษกรรมของประชาชนจะไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมากนักในกรณีที่มีการชุมนุมเฉพาะบริเวณแล้วไม่ได้มีการใช้กำลังในการสลายการชุมนุม เพราะเป้าหมายการท่องเที่ยวของต่างชาติอยู่ในอาณาเขตแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ เป็นต้น
“ถ้าการชุมนุมไม่ลุกลามไปในแหล่งท่องเที่ยวและในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายไม่ใช้ความรุนแรงก็ไม่กระทบต่อท่องเที่ยวมากนัก ถ้ากระทบก็มีบ้างในระยะสั้นๆ แต่เมื่อประกอบทั้งปีอาจเห็นได้ว่าผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้ทำร้ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากอย่างที่มีการกล่าวอ้างกัน โดยสาเหตุที่ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ลดลงมากเพราะเข้าใจวัฒนธรรมการประท้วงของคนไทยยอดเยี่ยม”
ทั้งนี้จากข้อมูลเจอว่า เหตุการณ์ในระยะหลังเกี่ยวกับการเมืองในปี 49 ที่เกิดเหตุการณ์ม็อบขับไล่รัฐบาลจนเกิดการรัฐประหารมีนักท่องเที่ยวจากต่างเข้าไทยประมาณ 13.8 ล้านคน เพิ่มจากปี 48 ประมาณ 20% แล้ว การชุมนุมประท้วงที่ราประสงค์ในปี 53 ซึ่งมีการเสียชีวิตแล้วรุนแรงมาก แต่กลับมีนักท่องเที่ยว 15.9 ล้านคน เพิ่มจากปี 52 ประมาณ 13% แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทางการเมืองทั้ง 2 เรื่องนี้ ไม่ได้มีผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวเลย จึงไม่ใช่ข้ออ้างอิงทีไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่มองว่าการคัดค้านนิรโทษกรรมทำให้ท่องเที่ยวพังมูลค่ามหาศาล

ม็อบปฏิวัตินิรโทษกรรมไม่กระทบภาคท่องเที่ยว
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.