มติเอกฉันท์! สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ประเมิน 'สุธิดา' นั่งนายกหญิงคนแรก

Posted by admin on September 24, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |

เอกฉันท์! สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ คลอดคณะกรรมการชุดที่ 3 ได้ “สุธิดา มาไลยพันธุ์” นั่งตำแหน่งนายกคนใหม่ ปักธงสร้างมาตรฐานใหม่วงการผลิตข่าวออนไลน์
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ซึ่งเป็นชุดที่ 3 เพื่อเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติงานแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระการสร้างงาน โดยได้นางสาวสุธิดา มาไลยพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิตอลมีเดีย บริษัท โพสต์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) รับตำแหน่งนายกสมาคมฯ แทนนายนิรันดร์ เยาวภาว์ เว็บมาสเตอร์ ASTV ผู้จัดการ ที่จบสิ้นวาระการสร้างงานลง
ทั้งนี้ นางสาวสุธิดา กล่าวว่า การดำเนินงานในฐานะนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ น่าจะเน้นการปฏิบัติใน 5 ประการ เป็น 1.สนองนโยบายของสมาคมฯ มุ่งเน้นการสานความร่วมมือ การจัดระเบียบและขับเคลื่อนระหว่างสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.เน้นความร่วมมือระหว่างสมาชิกเพื่อยกระดับการต่อรองกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 3.ให้ความร่วมมือและประสานภาครัฐในการออกนโยบายที่มีผลต่อธุรกิจด้านข่าวออนไลน์ 4.ขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับความรู้ของการผลิตข่าวออนไลน์ แล้ว 5.สร้างมาตรฐานการนำให้คำปรึกษาข่าวที่ถูกกฎหมายต่อชุมชนไทย
นอกจากนี้ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ คงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอีก 14 คน ได้แก่ 1.นายนิรันดร์ เยาวภาว์ ASTV ผู้จัดการ 2.นางสาวกนกนภัส บุญแนบ เดลินิวส์ออนไลน์ 3.นางพิกุล จันทวิชญสุทธิ์ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 4.นายสมชาติ บุญวิทยา หนังสือพิมพ์สยามกีฬา 5.นายไพฑูรย์ ศรีโฮ่ง หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 6.นางสาวอรุณรัตน์ หวลถนอม สำนักข่าวสปริงนิวส์ 7.นางจิรายุ พุกบุญมี ตัวแทนจาก บมจ.อสมท. 8.นายรัฐเดชน์ ตั้งขจรชัยศักดิ์ เครือเนชั่น 9.นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย 10.ตัวแทนจากมติชนออนไลน์ 11.ตัวแทนจากดาราเดลี่ 12.ตัวแทนจากหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ 13.ตัวแทนจากไทยรัฐออนไลน์ และ 14.ตัวแทนจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า
ขณะเดียวกันคงได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษาสมาคมฯ อีก 9 คน ได้แก่ 1.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ไทยรัฐออนไลน์ 2.นายธนา ทุมมานนท์ ไทยรัฐออนไลน์ 3.นายจักรพันธ์ วงศ์สลับสี เดลินิวส์ออนไลน์ 4.นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ASTV ผู้จัดการ 5.นายสวิชย์ บำรุงสุข หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 6.นางชุตินธรา วัฒนกุล เครือเนชั่น 7.นายก้าวโรจน์ สุตาภักดี หนังสือพิมพ์สยามกีฬา 8.นายมานะ ตรีรยาภิวัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการ 9.นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษากฎหมาย

มติเอกฉันท์! สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ประเมิน 'สุธิดา' นั่งนายกหญิงคนแรก
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.