พาณิชย์ติวเข้มบุคคลากรภูมิภาครับเออีซี

Posted by admin on September 26, 2013 in ห้องสมุด |

นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมมีแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด เพื่อรองรับศูนย์เออีซีระดับจังหวัด ซึ่งอาจจะดำเนินการทั่วทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคกลางกับภาคตะวันออก โดยมีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ที่สังกัดหน่วยงานอื่นๆทั้งพาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าต่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาค ให้มีความทราบ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) มากขึ้น เพราะถือเป็นโครงการที่ย่อมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
“กรมน่าจะพัฒนาเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค ให้มีความรู้ แล้วเข้าใจ เกี่ยวกับเออีซีต่อเนื่องทุกปี เพื่อที่น่าจะได้สามารถไปถ่ายทอดให้ผู้รวมการและผู้คนทั่วไปในจังหวัดได้ต่อไป เนื่องจากขณะนี้เออีซีมีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ และใกล้ที่ก็จะเปิดเสรีเออีซีในปี 58 จึงอยากฝากให้ผู้บริหารใหม่ดำเนินการต่อ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ”
นางพิรมล กล่าวว่า ขณะนี้การเจรจาในกรอบอาเซียนมีความคืบหน้าต่อเนื่อง โดยได้มีการลงชื่อในข้อแนะนำผูกพันเปิดตลาดการค้าปรนณิบัติของไทยชุดที่ 8 ภายใต้กรอบความสัญญาว่าด้วยการปรนณิบัติของอาเซียน และการชักจูงข้อผูกพันฯ ชุดที่ 9 ซึ่งเป็นข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ด้านการค้ารับใช้ของอาเซียน ซึ่งจะสร้างให้นักลงทุนอาเซียนสามารถเข้าไปถือหุ้นในสาขาปรนณิบัตินำร่อง เป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) สุขภาพ ท่องเที่ยว การบิน และโลจิสติกส์ ได้ 70% และตามเป้าหมายในปี 58  
ทั้งนี้ อาเซียนยังได้เติมสาขาอาชีพที่สามารถเข้าไปประกอบอาชีพในประเทศสมาชิกอื่นของอาเซียนได้ อีก 1 สาขา คือ สาขาการท่องเที่ยว จากเดิมที่อนุญาตแล้ว 7 อาชีพ ได้แก่ หมอ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่างสำรวจ ประกอบทั้งยังมีความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาค  ระหว่างอาเซียนกับ 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ่งมีจุดหมายที่ก็จะเจรจาให้เสร็จในปี 58 แล้วน่าจะกลายคือเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
นอกจากนี้ อาเซียนยังมีการระบุมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อให้สินค้าที่ค้าขายในอาเซียนมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เพราะว่ามาตรฐานนี้จะเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นมาตรฐานสินค้าเดียวกันทั่วโลกด้วย จึงจำเป็นที่น่าจะมักให้ความรับรู้แก่ผู้รวมการให้เตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้า
 
 

พาณิชย์ติวเข้มบุคคลากรภูมิภาครับเออีซี
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.