ปลัดพาณิชย์สั่งให้ข้าราชการแสดงออกทางการเมืองนอกกระทรวงฯ

Posted by admin on November 5, 2013 in ห้องสมุด |

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มีข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ประมาณ 100 คนแสดงจุดยืนต่อต้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรมในช่วง ที่ผ่านมา ทำให้นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดินเข้ามาสนทนาพูดกับผู้สื่อข่าวที่ห้องสื่อข่าวกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมาหารือร่วมกัน เพื่อทำความเข้าใจแล้วขอความร่วมมือว่า การที่ข้าราชการที่อาจออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองนั้นว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความร้าวฉานภายในได้ แต่กระทรวงไม่ถือว่ามีความผิดเพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล เพียงแต่ขอให้ออกไปแสดงความเห็นนอกเขตกระทรวง หรือนอกเวลาสร้างงาน“ย่อมเข้าใจถึงหมวกข้าราชการที่สวมอยู่ด้วย ดังนั้นจึงต้องแยกออกจากกันให้ชัดเจน แม้ว่าเหตุการณ์คงจะสร้างกันนอกเวลาราชการแต่ก็คงมีป้ายกระทรวงติดอยู่ ซึ่งภาพที่ออกมามันไม่เข้ากัน อย่างไรก็ดีขอยืนยันว่า ก็จะไม่มีการเอาผิดกับข้าราชการกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากเข้าใจถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น”

ปลัดพาณิชย์สั่งให้ข้าราชการแสดงออกทางการเมืองนอกกระทรวงฯ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.