ปตท.ด่วนขยายคลังแอลเอ็นจี

Posted by admin on October 16, 2013 in ห้องสมุด |

นายภาณุ สุทธิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างจัดหาบริษัทผู้รับเหมา เพื่อก่อสร้างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ระยะที่ 2 ซึ่งอาจช่วยเพิ่มเติมขีดความสามารถในการรักษาแล้วแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวคือก๊าซ จากปัจจุบัน 5 ล้านตันต่อปี ขยายคือ 10 ล้านตันต่อปี คาดว่า คงจะแล้วเสร็จ
และเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงกลางปี 60 เพื่อรองรับเคล็ดลับจัดหาเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าที่มากขึ้น แล้วเสริมความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาว
นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. กล่าวว่า ได้ขยายความสามารถของสถานีรับ-จ่ายก๊าซแอลเอ็นจี)เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคไฟฟ้าที่ความต้องการสูงขึ้นปีละ 5-6 เปอร์เซ็น ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วจำนวนประชาชนที่มากขึ้น โดยคาดการณ์ปี 56
ความต้องการใช้ก๊าซฯ ของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 4,600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ขณะที่ไทยจัดหาก๊าซฯ จากแหล่งในอ่าวไทยและบนบกประกอบกันได้เพียง 3,600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เทียบเท่า 78 เปอร์เซ็น ของความต้องการ ที่เหลืออีก 22 เปอร์เซ็น ย่อมนำเข้าจากสหภาพพม่าแล้วนำเข้าจากต่างประเทศ
 “ก๊าซ แอลเอ็นจี อาจจะคือพลังงานทางประเมินที่พิเศษของไทย และยิ่งพิเศษมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต เพราะปริมาณสำรองก๊าซของไทยลดลงต่อเนื่อง ขณะที่การจัดหาแหล่งก๊าซฯใหม่ๆ ในประเทศทำได้ยากขึ้น แล้วการนำเข้าก๊าซจากประเทศเพื่อนบ้านมีข้อจำกัดมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้นทุกวันทั้งในภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรม แล้วขนส่ง จนกระทั่ง
กลุ่ม ปตท. จึงด่วนเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการจัดหาและนำเข้าแอลเอ็นจีที่ก็จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านการมีสถานีรับ-จ่ายก๊าซแอลเอ็นจี คือแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วมีภูมิศาสตร์ที่คือจุดเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคที่พิเศษ”
 

ปตท.ด่วนขยายคลังแอลเอ็นจี
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.