ธ.ก.ส.ทุ่ม77ล้านจัดถุงยังชีพแจกเกษตรกร

Posted by admin on October 8, 2013 in ห้องสมุด |

นายลักษณ์ วจนานวัช  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)  เปิดเผยว่า   ได้จัดสรรงบประมาณไปยังสาขาทุกจังหวัด  จังหวัดละ 1 ล้านบาท ประกอบ 77 ล้านบาท เพื่อจัดหาถุงยังชีพเข้าไปส่งเสริมเป็นการเฉพาะหน้าให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม   ประกอบทั้งมอบเงินส่งเสริมกรณีผู้นำครอบครัวเสียชีวิตหรือบ้านเสียหายพังไม่สามารถอยู่อาศัยได้มักรีบซ่อมแซม  รายละ 20,000 บาท  กรณีมีอุปสรรคเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในครัวเรือนได้รับความแหลกสลาย สนับสนุนรายละ 2,000 บาท เป็นต้น ขณะเดียวกันมอบหมายสาขาทั่วประเทศ ด่วนสำรวจความเดือดร้อนอื่นๆเพื่อวางแผนการให้ความสนับสนุนลดภาวะความเดือนร้อนของเกษตรกร
“จากอุปสรรคฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วน้ำท่วมในหลายบริเวณ ประกอบ  27 จังหวัด 172 อำเภอ 926 ตำบล 6,647 หมู่บ้าน มีบริเวณการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ 917,538 ไร่ บ่อเลี้ยงปลา-กุ้ง 171  ไร่ แล้วมีผู้เสียชีวิตและ 9 ราย นั้น  เป็นเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับความเดือดร้อน 14,082 ครัวเรือน ผลผลิตได้รับความเสียหาย  180,770 ไร่ จำนวนภาะรหนี้ ที่คาดว่าก็จะได้รับผลกระทบ 1,623 ล้านบาท และมีเกษตรกรที่คือลูกค้าเสียชีวิต 2 ราย คือนางบัวศรี ชะลี  ลูกค้าธ.ก.ส.สาขาศรีณรงค์จ.สุรินทร์ และนางอรุณ ศรีพรมทอง ลูกค้า ธ.ก.ส.  สาขาปราสาท จ.สุรินทร์
สำหรับมาตรการด้านหน้าที่หนี้สิน หากผลผลิตทางการเกษตรได้รับความแหลกสลายร้ายแรงเกินกว่า 50%  คงจะขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป 1 ปี โดยไม่คิดเบี้ยปรับ  พร้อมให้เงินกู้ใหม่เพื่อนำไปฟื้นฟูการผลิต นอกจากนี้ได้ประสานกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เช่นสถาบันอาชีวศึกษา  บริษัทผู้จำหน่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตร  ออกช่วยเหลือแล้วซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรตามจุดต่างๆนาๆ  อย่างไรก็ตาม  ถ้าผลสำรวจพบว่าเกษตรกรมีความเดือดร้อนและต้องการความส่งเสริมมากกว่านี้  ธ.ก.ส.อาจจะสรุปข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

ธ.ก.ส.ทุ่ม77ล้านจัดถุงยังชีพแจกเกษตรกร
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.