ทางหลวงแนะเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วม 3 จังหวัด

Posted by admin on September 28, 2013 in ห้องสมุด |

เมื่อเวลา 17.00 น นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงเย็น วันที่ 26 ก.ย. 56 มีเส้นทางถนนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย 9 จังหวัด 23 เส้นทาง แต่มีเส้นทางสามารถผ่านได้ 17 เส้นทาง และผ่านไม่ได้ 6 เส้นทาง จึงขอให้ผู้ใช้ถนนในเขตบริเวณประสบอุทกภัย หลีกเลี่ยง 6 เส้นทางที่ผ่านไม่ได้ ในอาณาเขต 3 จังหวัด เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางรวมด้วย จังหวัดอุทัยธานี  ทางหลวงหมายเลข 3319 บันไดสามขั้น – ทัพทัน ท้องที่อำเภอทัพทัน ช่วงกม.ที่ 17–19 ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 3013 ลาดยาว–อุทัยธานี–ท่าน้ำอ่อย แล้วทางหลวงหมายเลข 3456 หนองกระดี่ -คลองข่อย ท้องที่อำเภอสว่างอารมณ์ ช่วงกม.ที่ 3–4 ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 3456 สว่างอารมณ์ – ทัพทัน–โกรกพระ
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข 304 ลาดตะเคียน –สี่แยกกบินทร์บุรี ท้องที่อำเภอกบินทร์บุรี ช่วงกม.ที่ 162 – 164 ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร ให้ใช้ทางเลี่ยงด้านซ้ายทางแทน ทางหลวงหมายเลข 3078 ระเบาะไผ่ – ประจันตคาม ท้องที่อำเภอศรีมหาโพธิ ช่วงกม.ที่ 16 – 17 ระดับน้ำสูง 45 เซนติเมตร ให้ใช้ทาง อบต. และทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ ท้องที่อำเภอศรีมหาโพธิ ช่วงกม.ที่ 12 – 19 เป็นแห่งๆ ระดับสูง 35 – 60 เซนติเมตร ให้ใช้ทาง ทช. หมายเลขทางหลวงชนบท ปจ.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 3069 – บ้านโคกขวาง
จังหวัดศรีสะเกษ ทางหลวงหมายเลข 226 ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ท้องที่อำเภอเมือง ช่วงกม.ที่ 268 – 269 ระดับน้ำสูง 30 เซนติเมตร ให้ใช้ทาง ทช. สายบ้านเล้า-หนองไผ่ – บ้านหอย – บ้านคูชอด ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกให้สอบถามเส้นทางก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ที่สายด่วนกรมทางหลวง ตลอด 24 ชั่วโมง 1586

ทางหลวงแนะเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วม 3 จังหวัด
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.