ด่วนสร้างมาตรฐานท่องเที่ยวไทย

Posted by admin on October 11, 2013 in ห้องสมุด |

ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯอยู่ระหว่างการว่าจ้างเอกชนมาศึกษาความคือไปได้และวางแผนจัดตั้งหน่วยงานใหม่ภายใต้การดูแลของกรมฯ เพื่อมาสร้างงานด้านการเปลี่ยนแปลงและสร้างมาตรฐานให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ที่ปัจจุบันคงขาดการวัดมาตรฐานแล้วการพัฒนาที่ถูกมักชัดเจน  เช่น การวัดระดับของโรงแรม หรือ ด้านความอร่อยของอาหาร เป็นต้น โดยหน่วยงานที่จะตั้งขึ้นอาจจะย่อมเป็นสภาพขององค์กรมหาชน เนื่องจากก็จะสามารถสร้างงานได้อย่างแรง คล่องตัวไม่ติดขั้นตอนเรื่องงบประมาณหรือการอนุมัติอื่นๆ เพราะว่าการพัฒนามาตรฐานก็จะต้องสร้างอย่างด่วนรีบและทำมาตรฐานให้ได้มากขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมือเปิด เออีซีในปี 58
ทั้งนี้กรมฯได้รับคำบงการจากกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วกีฬา ให้ทำการเก็บข้อมูลเชิงลึก เช่น ขนาดของห้องพัก ความสะดวกสบายของที่จอดรถ ความสะอาดและความอร่อยของร้านอาหาร เป็นต้น เพื่อนำมาใช้คือเกณฑ์ในการสร้างมาตรฐานที่ชัดเจนและนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ทั่วประเทศ ประกอบถึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการต่างๆ หันมาสนใจที่น่าจะเปลี่ยนแปลงร้านของตนเองให้สุดยอดขึ้น ซึ่งน่าจะสร้างความแน่ใจให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเมืองไทยได้
 
“ตอนนี้มาตรฐานที่กรมฯดูแลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีประมาณ 30 มาตรฐาน แล้วผู้รวมการที่ได้รับมาตรฐานประมาณ 1,000 ราย สิ่งที่กรมฯมักสร้างต่อจากนี้ เป็น ต้องเสริมกำลังการผลิตในผู้รวมการให้ผ่านเกณฑ์ที่กรมฯตั้งไว้ให้มากขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นความชัดเจนถึงเรื่องคุณภาพ และการปรนณิบัติ สมกับที่นักท่องเที่ยวเสียเงินไป”
นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ ประธานฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า บุคลากรในสายงานอุตสาหกรรมโรงแรมกำลังขาดแคลนอีกทั้งผู้ที่เข้ามาทำงานคงเป็นบุคคลที่ไม่ได้จบมาทางด้านโรงแรมโดยตรงช่วยให้การสร้างงานอาจคงจะมีข้อข้อผิดพลาดหรือปฏิบัติงานได้ไม่ดีเลิศนัก ถ้ามีหน่วยงานเข้ามาดูแลแล้วพัฒนามาตรฐานตรงนี้ได้โดยตรงก็ก็จะเป็นการเยี่ยมยอด แล้วการที่กรมฯจะจัดตั้งเป็นรูปแบบขององค์กรมหาชนนั้นน่าจะยิ่งช่วยให้การสร้างงานเร็วพลันเนื่องจากไม่ต้องขึ้นตรงกับใคร หรือ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ยังสามารถสร้างงานต่อไปได้
 

ด่วนสร้างมาตรฐานท่องเที่ยวไทย
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.