กสทช.อนุมัติหลักปฎิบัติประมูลทีวีดิจิทัล

Posted by admin on November 19, 2013 in คอมพิวเตอร์ ไอที |

วันนี้(18พ.ย.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ แล้วกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.แล้วประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)เปิดเผยว่า ที่ประชุมกสท. อนุมัติร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทรับใช้ธุรกิจระดับชาติ 24 ช่อง เพื่อนำไปคือหลักการปฎิบัติให้แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลที่ได้ยื่นเอกสารขอรับการประมูล 29 ราย 41 ซองคำขอ โดยจะแจ้งร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวภายใน 45 วันหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร โดยอาจจะครบระบุ วันที่ 13 ธ.ค.56
หลังจากนั้นภายใน 7 วันสำนักงานจะแจ้งวัน เวลา สถานที่ในการจัดการประมูลให้แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายทราบก่อนการประมูล โดยการประมูลก็จะเริ่มต้นจากช่องวาไรตี้คุณภาพคมชัดสูง ( เอชดีเลิศ ) ตามด้วยวาไรตี้คุณภาพมาตรฐาน(เอสดีๆ) ช่องข่าว แล้วช่องเด็ก / เยาวชน/ ครอบครัว ตามลำดับ ให้ผู้เข้าร่วมประมูลส่งรายขื่อตัวแทนผู้เข้าร่วมบริษัทละไม่เกิน 5 คนในแต่ละหมวดให้สำนักงานกสทช.ล่วงหน้า 5 วันก่อนการประมูล ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า การประมูลก็จะมีในช่วงกลางเดือนธ.ค.56 ถึงกลางเดือนม.ค.57
สำหรับตัวแทนที่จะเข้าร่วมการประมูลต้องรายงานตัว และให้เตรียมตัวแทน 1 คน เพื่อสัมผัสสลากกำหนดลำดับการจับสลาก ต่อจากนั้นก็จะจับสลากวิเคราะห์ซองบรรจุหมายเลขห้องประมูล แล้วตัดสินใจซองบรรจุ Username หรือนามผู้ใช้ แล้วรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบการประมูล ในขณะเดียวกันเมื่อเข้าห้องประมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้แทนที่เข้าร่วมกันประมูลก็จะเปลี่ยนหรือเติมไม่ได้
สำหรับร่างดังกล่าวนี้ กำหนดการปฎิบัติผู้ประมูลไว้ 6 หมวด ดังนี้ 1.การเตรียมการประมูล 2.การเข้าสู่สถานที่การจัดประมูล 3.การประมูล 4.การติดต่อสื่อสารสื่อสารระหว่างการประมูล 5.การประกาศแล้วรับรองผลการประมูล 6.มาตรการเก็บความเป็นธรรม แล้วผลประโยชน์ของรัฐในการประมูล และได้กำหนดหนังสือยินยอมเพื่อการเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ต้องห้ามเปิดเผยและป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และ สิ่งของแล้วอุปกรณ์ที่อนุญาตนำเข้าห้องประมูล
“ตอนนี้ยังไม่ระบุวัน เวลา สถานที่การประมูล เนื่องจากมักรอกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอยื่นรับการประมูลให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่ยื่นซองเมื่อวันที่ 28-29 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยคาดว่าการประชุมครั้งหน้าก็อาจจะไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติได้ เนื่องจากสำนักงานกสทช. ยังตรวจสอบเอกสารไม่เสร็จ ในขณะที่กสท.เองจะไม่เข้าไปยุ่งในการตรวจสอบฯ และคงไม่ได้รับรายงานว่า ใครไม่ผ่านคุณสมบัติ” พ.อ.ดร.นทีกล่าว
นอกจากนี้กสท.ยังให้ใบอนุญาตสำหรับการให้รับใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้่านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (เสาส่งสัญญาณ ) จำนวน 2 ราย ได้แก่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 1 ใบอนุญาต จำนวน 31 สถานีส่ง แล้วบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 1 ใบอนุญาต จำนวน 48 สถานีส่ง เพื่อให้ผู้รวมการโครงข่ายเช่าใช้ แล้วอนุมัติต่ออายุใบอนุญาต 2 ปี ให้แก่ช่องรายการทีวีดาวเทียมและเคเบิลทีวีจำนวน 27 ช่องรายการ ได้แก่ จีเอ็มเอ็ม 3 ช่อง จีเอ็มเอ็มบี 9 ช่อง แล้วมูลนิธิห่างกังวล 15 ช่องซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่หมดอายุในวันที่ 25 พ.ย.56
นอกจากนี้คงอนุญาตทดลองวิทยุเพิ่ม 81 ใบอนุญาต แบ่งคือธุรกิจ 62 ใบอนุญาต สาธารณะ 17 ใบอนุญาต แล้วสังคม 2 ใบอนุญาต ประกอบออกใบอนุญาตทั้งหมด 3,209 ใบอนุญาต

กสทช.อนุมัติหลักปฎิบัติประมูลทีวีดิจิทัล
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Copyright © 2013-2014 แหล่งรวมซอฟต์แวร์คอม ฯ ข่าวคอม ฯ เทคโนโลยี All rights reserved.